X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 251 / 255

1230 views

0 shares

0 downloads

0 comments

251 / 255

2)

LZP projekts nr. 05.1661 „Multivides balstītu e-pakaIpojumu sistēmas arhitektūras izvēle”, 2005 – 2008.g. RTU.

3)

LZP projekts nr. 09.1240 „Elektronisko pakalpojumu intelektuāla vadība, 2009.g. RTU.

4)

Projekts Nr.05.1390 Enerģijas patēriņa un laika nosacījumiem adaptīvu iegultu sistēmu analīze un izstrāde ( 2005-2008).

5)

Projekts Nr.09.1345 Dalītu iegultu sistēmu veiktspējas un enerģijas patēriņa optimizācija           ( 2009-2012).

6)

Multivides sistēmu ar jauktiem signāliem (MSJS) verifikācija”Projekts  Nr.05.1395, 2005.-2008. gg.

7)

Dalītu iegultu sistēmu veiktspējas un enerģijas patēriņa optimizācija. Projekts  Nr.05.1345,2009.-2012.gg.

Piedalīšanās zinātniskās konferencēs 2008.g.

1)

V.Zagurskis, A.Morozovs  Dažu jautājumu analīze un atrisinājumi daudzkanālu sistēmas laika intervālu reģistrācijas konstruēšanai. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

2)

D.Bļizņuks, V.Zagurskis  Pieeja bezvadu resursu piekļuves kontrolei. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

3)

V.Aņisimovs  Fiksēta korekcijas koeficienta izmantošana stohastiskajos sinhronizācijas protokolos. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

4)

E. Žeiris, M. Ziema. Grafu transformāciju un optimizācijas izmantošana WEB servisu projektēšanā. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

5)

P. Stipravietis, M. Ziema. Industrijas standartu UML un XML izmantošana WEB servisu izvēlē. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

6)

G. Stočka, M. Ziema. Elektronisko pakalpojumu sistēmu pārraudzības problēmas. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

7)

Bliznuks D., Zagurskis V. Approarch for wireless resources access control. Int. Computer Symposium (ICS 2008), 13-15 November, Taipei, Taiwan.

8)

A.Baums, M. Greitans, U.Grunde Development of asynchronous data processing system by using general-purpose microprocessors,// Electronics and Electrical Engineering, N6 (78), 2007., Kaunas Technologija 2007, pp. 21-24

9)

A.Baums, Using mini-max method for real-time systems energy consumption optimization, RTK rakstu krājumā Scientific Proceedings of Riga Technical College, 2007,  pp. 12-17.

10)

R. Safins. Tīkla aizkaves prognozēšanas metožu salīdzinājums reāla laika režīmā. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

11)

A.Baums, A.Gordjušins, Ņ.Zaznova. Daudzsensoru tīklu „1-Wire” darbspējas novērtēšana. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 80. – 85. lpp.

12)

A.Ermuiža, J.Iščenko. Daudzaģentu sistēmu pielietojumi datortīklu programmatūrā. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 80. – 85. lpp.

13)

Zagursky, D.Bliznjuk, Approach to verification of mixed-signal non-linear object, Proceedings of VIII International Conference “System identification and Control Problems” SICPRO-09, Moscow,January26- 30,2009..

14)

Zagursky, A.Morozov, Macromodel for uncertainty estimation of mixed-signal system elements under extreme operating condition,Proceedings of VIII International Conference “System identification and Control Problems” SICPRO-09, Moscow,January26- 30,2009.

Zinātnisko publikāciju saraksts 2008.g.

251

Document info
Document views1230
Page views1264
Page last viewedSat Jan 21 11:56:02 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments