X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 252 / 255

1294 views

0 shares

0 downloads

0 comments

252 / 255

1)

V.Zagurskis, A.Morozovs  Dažu jautājumu analīze un atrisinājumi daudzkanālu sistēmas laika intervālu reģistrācijas konstruēšanai. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 63.-71.lpp.

2)

D.Bļizņuks, V.Zagurskis  Pieeja bezvadu resursu piekļuves kontrolei. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 72.-79. lpp.

3)

V.Aņisimovs  Fiksēta korekcijas koeficienta izmantošana stohastiskajos sinhronizācijas protokolos. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 103. – 109. lpp.   

4)

E. Žeiris, M. Ziema, I. Amanis "Tīkla servisu drošības sistēma" Latvijas patents uz izgudrojumu, LV 13720 B, 20.08.2008

5)

E. Žeiris, M. Ziema. Grafu transformāciju un optimizācijas izmantošana WEB servisu projektēšanā. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 110-117 lpp.

6)

P. Stipravietis, M. Ziema. Industrijas standartu UML un XML izmantošana WEB servisu izvēlē. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 118-125 lpp.

7)

G. Stočka, M. Ziema. Elektronisko pakalpojumu sistēmu pārraudzības problēmas. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 126-132 lpp.

8)

Bliznuks D., Zagurskis V. Approarch for wireless resources access control. // Proc. Of 2008 Int. Computer Symposium (ICS 2008), 13-15, Taipei, Taiwan. – Vol. 1, pp. 141-145.

9)

E. Žeiris, M. Ziema. ZZ Dats elektronisko pakalpojumu laboratorijā — viss notiek!. Sakaru pasaule. #2(46) 2007.g. 70.-71.lpp.

10)

E. Zeiris, M. Ziema. E-Service Architecture Selection Based on Multi-criteria Optimization. 8th International Conference, PROFES 2007, Riga, Latvia, July 2007 Proceedings. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007. p.345-357

11)

A.Baums Multi task real-time system energy consumption using mini-max method // Electronics and Electrical Engineering, N5 (77), 2007., Kaunas Technologija 2007, pp. 61-64.

12)

A.Baums, M. Greitans, U.Grunde Development of asynchronous data processing system by using general-purpose microprocessors,// Electronics and Electrical Engineering, N6 (78), 2007., Kaunas Technologija 2007, pp. 21-24

13)

A.Baums, Using mini-max method for real-time systems energy consumption optimization, RTK rakstu krājumā Scientific Proceedings of Riga Technical College, 2007,  pp. 12-17.

14)

R. Safins „Tīkla aizkaves prognozēšanas metožu salīdzinājums reāla laika režīmā”, RTU zinātniskie raksti, datorzinātne, sērija 5, sējums 35 – Rīga, 2008., 96.- 102.lpp.

15)

A.Baums, A.Gordjušins, Ņ.Zaznova. Daudzsensoru tīklu „1-Wire” darbspējas novērtēšana. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 80. – 85. lpp.

16)

A.Ermuiža, J.Iščenko. Daudzaģentu sistēmu pielietojumi datortīklu programmatūrā. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 76.- 95. lpp.

17)

V.Zagursky, D.Bliznjuk, Approach to verification of mixed-signal non-linear object, Proceedings of VIII International Conference “..System identification and Control Problems” SICPRO-09, Moscow,January26- 30,2009g.813-830pp.

18)

V.Zagursky, A.Morozov, Macromodel for uncertainty estimation of mixed-signal system elements under extreme operating condition,Proceedings of VIII International Conference “..System identification and Control Problems” SICPRO-09, Moscow,January26- 30,2009, 821-827pp.

252

Document info
Document views1294
Page views1328
Page last viewedMon Jan 23 15:21:57 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments