X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 253 / 255

1343 views

0 shares

0 downloads

0 comments

253 / 255

7. Pašnovērtējums – SVID analīze

Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus iespējams izdarīt programmas stāvokļa analīzi. Galvenās grūtības saistās ar programmas finansiālo nodrošinājumu ( vajadzības; datortehnikas atjaunošana, licenzētas programmatūras iegāde, mācību grāmatu izdošana un iegāde, auditoriju aprīkojums). Iepriekšējā gadā stāvoklis uzlabojās, jo kļuva pieejami Eiropas Savienības strukturālie fondi infrastruktūras attīstībai.

Šajā gadā sakarā ar taupības režīmu laboratorijas tehnikas un datortehnikas iegāde ir praktiski pārtraukta.

Stiprās vietas
Vājās vietas

Studenti:

var iegūt kvalitatīvu izglītību;

iegūst bakalaura grādu datorvadībā un datorzinātnē;

labas karjeras iespējas, absolventi ir konkurētspējīgi darba tirgū;

Studiju process:

iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt studiju process;

iespējas piedalīties Studentu Zinātniskajās konferencēs un semināros;

iespējas apgūt vairākas svešvalodas;

iespējas studēt ārvalstu augstskolās;

iespējas turpināt studijas nākamā pakāpē;

Akadēmiskais personāls:

akadēmiskā personāla pietiekami augstā kvalifikācija un pieredze;

akadēmiskā personāla liela pedagoģiskā darba pieredze;

pasniedzēju zinātniskais darbs pie aktuālām zinātniskām tēmām nodrošina programmu kvalitāti;

Pārējie faktori:

aizvien labāka kļūst materiāli tehniskā bāze.

Studenti:

zemāks vidusskolu absolventu sagatavošanas līmenis;

finansiālo apstākļu dēļ jāmeklē darbs;

Studiju process:

neatbilstošs koplietojamo auditoriju fonds, kas neatbilst minimālajām mūsdienu prasībām;

auditoriju izvietojums dažādās ēkās, kuras atrodas ievērojamā attālumā viena no otras;

nepietiekams nodrošinājums ar tehniskiem līdzekļiem un ar mācību metodisko literatūru;

Akadēmiskais personāls:

nelielas pasniedzēju kadru atjaunošanas iespējas;

Pārējie faktori:

nepietiekošs valsts finansējums datoru tehnikas, apmācības tehnisko līdzekļu iegādei.

Programmas iespējas

253

Document info
Document views1343
Page views1377
Page last viewedWed Jan 25 00:53:34 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments