X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 254 / 255

1119 views

0 shares

0 downloads

0 comments

254 / 255

-

palielināt studējošo skaitu;

-

paplašināt zinātnisko darbību, orientētu uz Latvijas tautsaimniecību;

-

akadēmiskais un administratīvais personāls var piedalīties RTU realizējamās apmaiņas programmās (ERASMUS, u.c.)

-

realizēt studentu starptautisko apmaiņu;

-

iesaistīt apmācības procesā vadošās darba devēju firmas;

-

piedalīties jaunu tehnoloģiju ieviešanas projektos apmācības procesā;

-

atbilstoši zinātnes un tehnikas sasniegumiem realizēt studiju programmas restrukturizāciju un izmaiņu vadību.

Programmas draudi

-

valsts politika izglītības jomā;

-

finansējuma samazinājuma dēļ nebūs iespējams piesaistīt vieslektorus;

-

augsta studiju maksa, grūtības atrast labi apmaksātu darbu, kas ļautu apvienot mācības, strādājot pilnu darba slodzi;

-

demogrāfisko procesu iespaidā var samazināties potenciālais studiju pretendentu skaits un pasliktināties jaunuzņemto studentu sagatavotība;

-

automātikas un datortehnikas nozare ir no tām, kurā notiek straujas izmaiņas un informācija ātri noveco, tādēļ nepieciešams garantēts finansējums, kas nodrošinātu zinātniskās un mācību literatūras ikgadēju atjaunošanu, bet ņemot vērā patreizējo situāciju valstī, finansējums nav sagaidāms un stāvoklis pasliktināsies.  

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai

8.1. Iepriekšējā pašnovērtējuma ziņojuma priekšlikumu īstenošana

Jaunu pasniedzēju iesaistīšana mācību procesā ( asist. K. Krečetova,  lektors M.Alekseičevs);

DADI reklāmu publicēšana masu medijos;

Robotu laboratorijas izveidošana;

Telpu remonts M1/3-309;

Piedalīšanās starptautiskā zin. projektā EUREKA Project E! 3489 HEART GUARD 2005-2008; zin.vadītājs Z. Markovičs, doktoranti;

Jaunu priekšmetu ieviešana pēc studentu aptaujas rezultātu apkopošanas.

8.2. Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai

Priekšlikumi programmas uzlabošanai:

piesaistīt jaunus un perspektīvus nozares speciālistus, kuriem ir spējas un interese par pedagoģisko darbu, doktorantūras studijām un pasniedzēja darbu ar nepilnu slodzi;

nodrošināt iespēju pasniedzējiem izstrādāt studiju materiālus, tos pavairot un nodot studentiem;

sadarboties ar citām radniecīgām programmām atsevišķu priekšmetu pasniegšanā;

aktivizēt pasniedzēju iesaistīšanu starptautiskos projektos;

veicināt stažēšanos citu valstu augstskolās vai pētniecības un apmācības centros.

jāturpina studentu aptauja par studiju procesu, un iegūtā informācija jāizmanto studiju procesa kvalitātes uzlabošanai.

studentu piesaistīšanai ir jāvelta vēl lielāka vērība

254

Document info
Document views1119
Page views1153
Page last viewedTue Jan 17 13:11:30 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments