X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 26 / 255

1219 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 255

Intelektuālās datorvadības izveide sistēmu kompleksai vadībai un uzturēšanai

05.1657 A.Ozols

Ceļu satiksmes informācija un industriālā informācijas tehnoloģija

05.1661 M.Ziema

Multivides tehnoloģiju balstītu e-pakalpojumu sistēmas arhitektūras izvēle

05.1395 V.Zagurskis

Multivides sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (MSJS) verifikācija

05.1390

Enerģijas patēŗiņa un laika nosacījumiem adaptīvu iegultu sistēmu analīze un izstrāde

Akadēmiskais personāls piedalījās šādos projektos:

“Elektronisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras izvēles metodikas izstrāde”, valsts finansēts zinātniski pētniecisks darbs, nr. R7083, izpildes laiks 2006., vad. M.Ziema, doktoranti.

IZM-RTU projekts U7114E. Bezvadu tehnoloģiju pielietojums cilvēku fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā; zin.vadītājs Z. Markovičs, doktoranti

EUREKA Project E! 3489 HEART GUARD 2005-2008; zin.vadītājs Z. Markovičs, doktoranti

“Complex Systems Modelling”- trīspusējs sadarbības līgums ar Goldey-Blacom College, Delaware, USA, Latvijas Kardioloģijas institūts; dalībnieks Z.Markovičs, doktoranti

ESF proj. N VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0004/0067 Informāciju tehnoloģiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitāte; dalībnieks Z. Markovičs, doktoranti

Informācijas sistēmu koncepcija RTU zinātniskās darbības atbalstam; dalībnieks Z. Markovičs, doktoranti

Nordplus Neighbour 2005-2007, Nordic-Baltic-Russian Academic Network  Bioinformatics; dalībnieks E. Stalidzāns

RTU projekts “ Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzņēmumiem un organizācijām 2006; dalībnieks E. Stalidzāns

vides aizsardzības fonda projects “Videi draudzīga iepakojuma (EKO iepakojuma) lietošanas ekonomiskā analīze un lietošanas veicināšana Latvijā, 2006; dalībnieks E. Stalidzāns

IZM-RTU projekts U7114E. Bezvadu tehnoloģiju pielietojums cilvēku fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā; dalībnieks I. Markoviča

EUREKA Project E! 3489 HEART GUARD 2005-2008; dalībnieks I. Markoviča

IZM-RTU pētniecības projekts R7196 „Bezvadu lokālā tīkla WLAN izmantošana cilvēka fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā”, 2007.g. ,piedalās Z. Markovičs, J. Lauznis, G. Balodis

IZM-RTU pētniecības projekts R7385 „Mobilā telefona tīkla izmantošana cilvēka fizioloģiskās informācijas pārraidei ar atgriezenisko saiti”, 2008.g., piedalās Z. Markovičs, J. Lauznis, G. Balodis

RTU pētniecības projekts ZP-2008/5 „Asinsspiediena monitorēšanas sistēma ar datu bezvadu pārraidi internetā” , 2009.g. , piedalās Z. Markovičs, I. Markoviča, G. Balodis

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs:

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa

1.

A.Glaz, Y. Kristofic. Colour-Based Object Tracking for a Robotic System Using CMUCAM, 11-th International Power Electronics and Motion Control Conference, Riga, Latvia, September, 2004.

2.

A.Glazs, A.Lubāns. Apgabalu atrašana tomogrammās, RTU 45. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, Latvija, oktobris, 2004.

26

Document info
Document views1219
Page views1253
Page last viewedSat Jan 21 02:25:07 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments