X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 3 / 255

1317 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 255

1. Inženierzinātņu maģistra studiju programmas „Automātika un datortehnika” mērķi un uzdevumi

1.1. Studiju programmas mērķi

Automātikas un datortehnikas maģistra studiju programmas mērķis ir turpināt akadēmisko izglītību pēc bakalaura grāda iegūšanas, gatavot augstas kvalifikācijas speciālistus inženierzinātņu jomā, sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā zinātņu apakšnozarē, lai programmu apguvušie maģistri varētu uzsākt darbu universitātēs un citās izglītības iestādēs, zinātniskās iestādēs un firmās, spējīgi sekmīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un ārpus tās robežām, sagatavot tālākām studijām doktorantūrā informācijas tehnoloģijas nozarē.

Programma ir izstrādāta ar mērķi, lai tā būtu dinamiska un spējīga atspoguļot straujās izmaiņas informācijas tehnoloģijas industrijas jomā. Pieaugošā organizāciju atkarība no informācijas tehnoloģijas resursu izmantošanas intensitātes norāda uz to, ka strauji pieaug informācijas tehnoloģijas loma ražošanas, ekonomisko un sociālo procesu vadībā. Tāpēc programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas ir spējīgi sekot informācijas tehnoloģijas resursu evolūcijai un sekmīgi vadīt informācijas tehnoloģijas resursu izstrādi un ieviešanu.

1.2. Uzdevumi un plānotie rezultāti

Lai nodrošinātu šo mērķi, piedāvātās programmas paredz šādus uzdevumus:

sniegt padziļinātas zināšanas attiecīgos informātikas fundamentālos priekšmetos;

sniegt padziļinātas zināšanas datorvadības teorētiskajās metodēs un praktiskajā pielietojumā;

sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datortehnikā, mikroprocesoru sistēmās un datoru tīklos;

sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes sistēmās;

dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā tematikā;

sniegt padziļinātas zināšanas ekonomikā, humanitārajos priekšmetos un pedagoģijā;

iemācīt studentiem patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un lietot jaunās informācijas tehnoloģijas un teorijas;

nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas tehnoloģijām;

iemācīt studentiem izmantot programmatūru un tehniskos līdzekļus, veidot datorprogrammas un projektēt sistēmas atbilstoši specializācijai;

ar studiju virzienu un izvēles priekšmetu palīdzību, dot iespēju studentiem apgūt savai turpmākai karjerai nepieciešamo specializāciju, kā arī ekonomikas un menedžmenta pamatus savā nozarē.

Uzdevumu realizāciju varētu vērtēt:

pēc studentu aktivitātes mācību procesā;

pēc piedalīšanās  zinātniski pētnieciskā darbā;

pēc piedalīšanās studentu sabiedriskajās organizācijās;

pēc darba devēju atsauksmēm par absolventiem.

Iegūstamais grāds – inženierzinātņu maģistrs datortehnikā un tīklos.

Iegūtā izglītība nodrošina zināšanas, kas veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot veikt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju profesionālo un akadēmisko aprindu pārstāvjiem.

3

Document info
Document views1317
Page views1351
Page last viewedTue Jan 24 07:44:04 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments