X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 30 / 255

1286 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 255

24.

V.Zagurskis, A.Morozovs  Dažu jautājumu analīze un atrisinājumi daudzkanālu sistēmas laika intervālu reģistrācijas konstruēšanai. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

25.

D.Bļizņuks, V.Zagurskis  Pieeja bezvadu resursu piekļuves kontrolei. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

26.

V.Aņisimovs Fiksēta korekcijas koeficienta izmantošana stohastiskajos sinhronizācijas protokolos. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

27.

E. Žeiris, M. Ziema. Grafu transformāciju un optimizācijas izmantošana WEB servisu projektēšanā. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

28.

P.Stipravietis, M. Ziema. Industrijas standartu UML un XML izmantošana WEB servisu izvēlē. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

29.

G. Stočka, M. Ziema. Elektronisko pakalpojumu sistēmu pārraudzības problēmas. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gada 13.-15. oktobris.

30.

Bliznuks D., Zagurskis V. Approach for wireless resources access control. Int. Computer Symposium (ICS 2008), 13-15 November, Taipei, Taiwan.

31.

R. Safins. Tīkla aizkaves prognozēšanas metožu salīdzinājums reāla laika režīmā. RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008.gads 13.-15. oktobris.

32.

A.Baums, A.Gordjušins, Ņ.Zaznova. Daudzsensoru tīklu „1-Wire” darbspējas novērtēšana RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008. gads 13.-15. oktobris.

33.

V.Zagursky, D.Bliznjuk, Approach to verification of mixed-signal non-linear object, VIII International Conference “System identification and Control Problems” SICPRO-09, Moscow, January 26- 30, 2009.

34.

V.Zagursky, A.Morozov, Macromodel for uncertainty estimation of mixed-signal system elements under extreme operating condition, VIII International Conference “System identification and Control Problems” SICPRO-09, Moscow, January 26- 30, 2009.

35.

R.Taranovs, V.Zagurskis Jauna pieeja vides piekļuves vadībā bezvadu sensoru tīklos, RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2009.g. .oktobris.

36.

A.Ermuiža Daudzaģentu tehnoloģiju lietošana datortīklos un lēmuma atbalsta sistēmās, RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2009.g. oktobris.

37.

A.Riekstiņš Multimediju tīkli un to modelēšana, RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2009.g.  oktobris.

38.

E.Žeiris, M.Ziema Elektronisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras projektēšana, RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2009.g. oktobris.

39.

D.Bļizņuks Vides pārraudzības paredzēto bezvadu sensoru tīklu drošības problēmas, RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2009.g. oktobris.

40.

R.Safins Tīkla aizkaves laika ar sadalījumu pēc Puasona likuma prognozēšana, RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2009.g. oktobris.

Datorvadības sistēmu profesora grupa

1.

Z. Markovitch, I. Markovitcha. Structural Models: Insight into Common and Distinctive Qualities //The International Workshop on Harbour, Maritime and Multimodal Logistics Modelling and Simulation, HMS 2003. Riga, Latvia 2003., 207. – 213 p.

2.

S. Kalnakārkle, A. Glazs, E. Kadakovska, Z. Markovitch. Improving of X-ray pictures to state typical symptoms //Proceedings of International Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, Lithuania, 2003, 202. -205. lpp.

3.

Z. Markovičs, I.Markoviča, J. Makarovs. Riska faktoru lomas izpēte ar statistiskām metodēm // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija –Datorzinātne, 15. sējums, Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, 2003, 27.- 36.lpp.

4. S. Kalnakārkle, A. Glazs, E. Kadakovska, Z. Markovičs. Rentgenogrammas kvalitātes uzlabošana raksturīgo simptomu konstatācijai // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija –Datorzinātne, 15. sējums, Datorvadības tehnoloģijas, Rīga,.

30

Document info
Document views1286
Page views1320
Page last viewedMon Jan 23 09:26:24 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments