X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 31 / 255

1237 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 255

5. I.Markovitcha, Z. Markovitch. The Expert System for Therapy Selection of Arterial Hypertension // Thirteen European meeting on Hypertension, ESH 2003, Milan, Italy, June 2003.

6. E.Stalidzans, Z. Markovičs, V. Bilinskis, A. Berzonis. Modeling of Wintering Building Profitability Depending on Outside Temperature and Humidity // Book of abstracts XXXVIII APIMONDIA International Apicultural Congress, Ljublana, Slovenia, 2003,  290 p.2003, 19.- 26.lpp.

5.

I.Markovitcha, V.Dzerve, J.Pachomova, N.Bricina Hypotensive therapy and cardiovascular complications. 13-th European Meeting on Hypertension, Milan, Italy, June, 2003

6.

I.Markovitcha, Z.Markovitch The expert system for therapy selection of arterial hypertension. 13-th European Meeting on Hypertension, Milan, Italy, June, 2003

7.

Дзерве В.Я., Пахомова Е.В., Маркович И.В., Брицина Н.Н., Ринкуж К.К., Митюшева Г.А., Силениеце Г.О. Контроль артериальной гипертонии в Латвии. Х Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»,Москва 7-11 апреля 2003

8.

Дзерве В.Я., Пахомова Е.В., Маркович И.В., Брицина Н.Н., Ринкуж К.К., Митюшева Г.А., Силениеце Г.О. Динамика показателей сердечно-сосудистой системы у гипертензивных пациентов с медикаментозной терапией и без нее. Х Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»,Москва 7-11 апреля 2003

9.

V.Dzērve, I.Markoviča, J.Pahomova, N.Bricina. Arteriālā hipertensija kā kardiovaskulāro slimību riska faktors. DOCTUS, 2003., No3, 5-12.

10.

Дзерве В.Я., Пахомова Е.В., Брицина Н.Н., Маркович И.В., Ринкуж К.К., Митюшева Г.К. Динамика ЭКГ показателей у курящих и некурящих. Популяционное исследование. Материалы междисциплинарной (медицина, биология, физика, радиоэлектроника, химия, математика, информатика, педагогика…) конференции с международным участием “новые биокибернетические и телемедицинские технологии 21 века для диагностики и лечения заболеваний человека” (“НБАТТ-21”) г. Петрозаводск. 23-25 июня 2003, стр 7-8

11.

O.Rasnačs, N.Bricina, J.Pahomova, I.Markoviča, K.Rinkužs  Dzīvesveida rādītāju ietekmes novērtējums uz veselības stāvokli.   RSU zinātniskās konferences tēzes, Medicīnas nozare, Rīga, 2004.g. 5.marts, 53.

12.

N.Britcina,V.Dzerve, J.Pakhomova, I.Markovitcha, K.Rinkuzs   Risk of CVD for women in menopause.Epidemiological study. 3rd Baltic Atherosclerosis Congress. 1st International Congress of the Latvian Society of Cardiology. May 20-22, 2004, Riga, Latvia,63.

13.

N.Britcina, O.Rasnachs, J.Pakhomova, I Markovicha, K.Rinkuzs Blood lipids and life style. Epidemiological study. 3rd Baltic Atherosclerosis Congress. 1st International Congress of the Latvian Society of Cardiology. May 20-22, 2004, Riga, Latvia, 34.(poster)

14.

A. Krauze, E. Stalidzans, V. Bilinskis, A. Berzonis, Z. Markovitch. Modeling of computer controlled bee wintering building profitability // Proceedings of the International Science Conference „Information Technologies and Telecomunications for Rural Development”, Jelgava, Latvia, 2004, 78. – 84.p.

15.

A .Polikarpova, I.Berga, Z.Markovičs. Telpisku objektu restaurācija pēc tomogrāfijas attēliem // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija  - Datorzinātne, 19. A.Glazs, E. Kadakovska, S. Kalnakārkle, Z. Markovičs. Rentenogrammu attēlu kvalitātes uzlabošana raksturīgo simptomu konstatācijai. Starptautiskas izstādes „Baltic IT&T 2004” materiāli.

16.

J. Kolodnickis, Z. Markovičs. Cardiogram digital registration and analysis // Proceedings of the 11th International Power Electronics and Motion Control Conference, Riga, Latvia, 2004.sējums – Datorvadības tehnoloģijas, 2004, 18.-27.lpp.

17.

V.Dzerve, N.Britcina, J.Pakhomova, I.Markovitcha, K.Rinkuzs and G.Mitjusheva Prevalence and control of Hypertension in Latvia. Journal of Human Hypertension, 2004

18.

N.Bricina, V.Dzērve, I.Eisaka, I.Markovča, J.Pahomova, V.Pirāgs, K.Rinkužs Arteriālā hipertensija Latvijā.Epidemioloģisku pētījumu rezultāti. Arteriālās hipertensijas ārstēšana slimniekiem vecumā virs 45 gadiem. Latvijas Ārsts, 2004, 9, lpp.7-11.

31

Document info
Document views1237
Page views1271
Page last viewedSat Jan 21 22:06:56 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments