X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 32 / 255

1246 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 255

19.

A. Ozols. Laika intervālu sadalījuma izpēte ceļa kontroles zonā starp pretēju plūsmu transporta līdzekļiem. RTU Zinātniskie raksti, 5.sērija. Datorzinātne, 24.sējums-Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, Latvija, 2005., 65-70 lpp.

20.

A. Polikarpova, I. Berga, Z. Markovičs. Sazarotu telpisku objektu restaurācija izmnantojot tomogrammas.// RTU zinātniskie raksti, 5. sērija Datorzinātne, 24. sējums Datorvadības tehnoloģijas, RTU izdevniecība, Rīga, Latvija 2005., 37. – 46.lpp.

21.

G.Mitjusheva, N.Britcina, E.Pakhomova-Srautina, V.Dzerve, I.Markovitcha, K.Rinkuzs, Estimates of alcohol consumption in population study. 3.Baltijas valstu kardiologu kongress 28. – 30. septembris, 2006. g.

22.

E. Stalidzans, Z. Markovitch.Development of Dynamic Model for a Biological System under Conditions of Insufficient Information // Proc. of International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Enviroment, ITAFE’05, Adana, Turkey, 2005. 337. – 344p.

23.

E. Stalidzans, Z. Markovitch. Methodology of Control System Development for Biological Systems under Information Insuffieciency // Proc. of International Mediterranean Modeling Multiconference and European Modeling Simulation Symposium, EMS 2005. Marseille, France, 2005, 169. – 175p.

24.

J.Pahomova, N.Bricina, I.Markoviča, K.Rinkužs, G.Mitjuševa. Arteriālās hipertensijas un kardiovaskulāro riska faktoru izplatība Latvijā. Epidemioloģiskie pētījumi. Metaanalīze. Latvijas Ārstu kongress, 2005. 16-18 jūnijs, lpp.27

25.

Autoru kolektīvs. Sirds un asinsvadu slimības kā depopulācijas determinante Latvijā . Monogrāfijas manuskripts, 2005., 52 lpp.

26.

Z. Markovičs, I.Markoviča, J. Makarovs. Intelektuāla atveseļošanas datorsistēma sistēma // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija – Datorzinātne, 24. sējums – Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, Latvija, 2005, 29. -34 lpp.

27.

N.Britcina, E.Pakhomova-Srautina, I.Markovitcha, K.Rinkuzs, V.Dzerve, G.Mitjusheva EKG changes in smoking hypertensive persons in 10 years follow up. The population study. 3.Baltijas valstu kardiologu kongress 28. – 30. septembris, 2006. g.

28.

A.Ozols. Transporta līdzekļu intensitātes analīze uz daudzjoslu ceļiem. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. Sērija 5. sējums 27, Rīga. 2006. , 108 – 113 lpp.

29.

G. Balodis, J. Lauznis, V. Strelcs, Z. Markovitch. Development of personal wireless ECG monitoring system // Proceedings of International Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, Lithuania, 26.-28.oct. 2006, 120-122.p.

30.

E. Stalidzans, Z. Markovitch. Expert survey on topological model development for microclimate control in wintering bee colony // Proceedings of the International Scientific Conference „Information Technologies for Rural Development”, Jelgava, Latvia, oct.19.-20, 2006, 149-157.p.

31.

E.Pakhomova-Srautina, N.Britcina, I.Markovitcha, K.Rinkuzs, V.Dzerve, G.Mitjusheva Prevalence of metabolic syndrome in Riga population. 3.Baltijas valstu kardiologu kongress 28. – 30. septembris, 2006. g

32.

I .Markoviča, J. Makarovs, Z. Markovičs. Sirds un asinsvadu slimību prognoze. Starptautiska izstāde „Baltic IT&T 2006” Rīga, Latvija, 5.-8. aprīlis, 2006.

33.

I.Markoviča, J. Makarovs, Z. Markovičs. Datorsistēma sirds un asinsvadu riska prognozei. Eksponāts 3. specializētā medicīnas izstādē „Medica 2006”, Rīga, Latvija.

34.

S. Korsakas, J. Lauznis, Z. Markovitch u.c. The Mobile ECG and Motion Activity Monitoring System for Home care Patients // Proceedings of International IEEE conference „Computer in Cardiology”, Valensia, Spain 2006.

35.

D. Bļizņuks, A. Ozols. Industriālie tīkli laikā kritiskos uzdevumos. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32.sējums, 2007., 51-59 lpp.

36.

G. Balodis, J. Lauznis, Z. Markovičs. Vairāku Bluetooth savienojumu izmantošana datora programmā // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas, 32. sējums, Rīga, 2007, 29.-33. lpp.

32

Document info
Document views1246
Page views1280
Page last viewedSun Jan 22 03:44:27 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments