X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 33 / 255

1146 views

0 shares

0 downloads

0 comments

33 / 255

37.

I.Karpičs, Z. Markovičs. Gala darbu novērtējumu izskaitļošanas variants augstskolas mācību procesā // RTU zinātniskie raksti, 5. sērija Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas, 32. sējums, Rīga, 2007, 34.-43. lpp.

38.

S. Korsakas, A.Vainoras, J. Lauznis, Z. Markovičs et all. The Human Health Wireless Monitoring and Warning Systems // Proceedings of International Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, Lithuania, 2007, 236.-239p.

39.

G. Balodis, J. Lauznis, V. Strelcs. Application of Bluetooth Low Power Modes for Monitoring Physiological Patient Data // Proceedings of International Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, Lithuania, 2007, 249.-252p.

40.

I.Markovitcha, Y. Makarov, Z. Markovitch. System Calculating the Risk of Coronary Heart disease // International journal of Cardiology, val.119, Supplement, June 2007, S15

41.

L.Shuvalova, J.Lauznis, A.Katashev, J.Katasheva, I.Markovitcha.  Impac  of  bluetooth tehnology on registration of electrocardiograms.  International conference „Biomedical engineering” 25-27. 10. 2007.Kaunas, p.245-248.

42.

I.Markovitcha, Y. Makarov, Z. Markovitch. System Calculating the Risk of Coronary Heart disease. XXI Nordic Congress of Cardiology, Oulu, Finland, 6-8 June 2007, poster P25

43.

E. Stalidzans, A. Krauze, V. Bilinskis, A. Berzonis, Z. Markovitch. Modeling of bee wintering building profitability. Journal of Apicultural Science, Vol.51, #2 2007, 25-31p.

44.

I.Karpich, Z. Markovičs, I. Markovitcha. Arterial Hypertension Therapy Selection Topological Modelling and production Law Logic // Proceedings of II International Conference „Advanced Information and Telemedicine Technologies for Health”, Minsk, Belarus, 2008, 54-58p.

45.

G. Balodis, J. Lauznis, Z. Markovičs. Use of Mobile Phone for Transsmitting Electrocardiogram in Real Time // Proceedings of International  Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, Lithuania, 2008, 97-100 p.  

46.

G. Balodis, J. Lauznis, Z. Markovitch. Real Time ECG Transmission Using Wireless LAN // Applied Information and Comunnication Technologies, Proc. of International Scientific Conference, Jelgava, Latvia 10-12 apr. 2008, 106-109.p.

47.

G. Balodis, J. Lauznis, Z. Markovičs. Elektrokardiogrammu pārraide reālā laikā. Lietojot mobilo telefonu // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas, 35. sējums, Rīga, 2008, 50.-54.lpp

48.

I.Karpičs, Z. Markovičs, I. Markoviča. Sistēmas korekciju kombināciju noteikšanas un novērtēšanas metode // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas, 35. sējums, Rīga, 2008, 55.-62..lpp.

49.

I.Karpičs, Z.Markovičs, I. Markoviča. Most Effective Two Therapies Combination Detection Approach // Proceedings of International  Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, Lithuania, 2008, 234.-236 p.

50.

K. Rinkužs, V. Dzērve, E. Pahomova-Strautiņa, I. Markoviča, N. Bricina, G. Mitjuševa Antisklerotiskā dieta kardiologa skatījumā.2008.02.01. Latvijas Universitātes 66.zinātniskā konference Pareizs uzturs: ieskats kardiologu rekomendācijās. Oftalmoloģijas žurnāls, 2008,7, lpp. 30 – 31.

51.

G. Mitjuševa,  E. Pahomova-Strautiņa, N. Bricina, I. Markoviča, K. Rinkužs

Smēķēšanas dinamika desmit gadu periodā Rīgas populācijā.  2009.g. 19.-

21.jūnijs 6.Latvijas ārstu kongress. 60.lpp.

52.

Z. Markovičs. Ekspertu novērtējumu metodes. Metodisks materiāls. RTU izdevniecība, Rīga, Latvija, 2009, 111 lpp;

53.

Z. Markovičs. Datorvadības sistēmu projektēšana. Metodisks materiāls. RTU izdevniecība, Rīga, Latvija, 2009, 110lpp.

54.

Balodis G., Z.Markovics, J.Lauznis. Development of Online Blood Pressure Monitoring Using Wireless Mobile Technologies. // Proc. of the 13th Annual Int. Conf. „Biomedical Engineering”, 29-30 October, 2009, Kaunas, Lithuania. – pp. 190-193.EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

33

Document info
Document views1146
Page views1180
Page last viewedWed Jan 18 15:19:12 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments