X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 37 / 255

1247 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 255

3.

A.Baums Embedded System Energy and Time characteristic optimization by Dynamic Voltage Scaling , RTU Zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. Datorvadības tehnoloģijas. 19.sējums. Rīga, 2004, 11 –17.lpp.

4.

V.Zagursky, I.Zarumba, A.Riekstinch. Communication network for distributed multimedia servers, IASTED 2004 Aug. 17-19, 2004, Hawaii, USA, Proceedings of the 7 IASTED int.conf., Computer Graphics and Imaging, pp.317-323.

5.

V.Zagursky, I.Zarumba. Statistical method for analog-to-digital system testing in time and spectral domain, International IFAC Workshop DECOM-TT 2004, Oct.3-5, 2004, Bansko, Bulgaria, Proceedings pp.401-406.

6.

V.Zagursky, A.Riekstinch. BIST for high speed ADC, EASA-West Design&Test Workshop EDTW’04, Sept.23-26, 2004, Yalta, Ukraine, Proceedings pp.311-314.

7.

M.Ziema, E.Žeiris. E – pakalpojumu izveides problēmas,  RTU Zinātniskie raksti. 5.sērija. Datorzinātne. Datorvadības tehnoloģijas. 19.sējums. Rīga, 2004, 48.-52..lpp.

8.

V.Zagursky, Dz.Zibin, Random Multiple Access Method for Wire and Wireless Local networks, 17-th International Conference Computer Theory and Applications, ICCTA 2007, Egypt , Alexandria, 1-3 September, 2007g,,Proceedings, 137-141pp.

9.

A.Ermuiza. Using MULTI-AGENT Simulation tools for Modeling Distributed Systems. APPLIED INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES, Proceedings of the International Scientific Conf., Jelgava, Latvia, April 10-12, 2008, pp 29 -33.

10.

E. Žeiris, M. Ziema. ZZ Dats elektronisko pakalpojumu laboratorijā — viss notiek!. Sakaru pasaule. #2(46) 2007.g. 70.-71.lpp.

11.

E. Zeiris, M. Ziema. E-Service Architecture Selection Based on Multi-criteria Optimization. 8th International Conference, PROFES 2007, Riga, Latvia, July 2007 Proceedings. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007. p.345-357

12.

E. Žeiris, M. Ziema, I. Amanis "Tīkla servisu drošības sistēma" Iesniegts patenta pieteikums LPV 27.03.2008

13.

A.Baums Multi task real-time system energy consumption using mini-max method, Electronics and Electrical Engineering, N5 (77), 2007. Kaunas Technologia, pp. 61-64.

14.

A.Baums, M. Greitans, U.Grunde Development of asynchronous data processing system by using general-purpose microprocessors,// Electronics and Electrical Engineering, N6 (78), 2007., Kaunas Technologia 2007, pp. 21-24

15.

A.Baums, Using mini-max method for real-time systems energy consumption optimization, RTK rakstu krājumā Scientific Proceedings of Riga Technical College, 2007 pp. 12-17.

16.

V. Zagurskis, A. Morozovs, S. Šaraņins. Daudzkanālu reģistrācijas metode nejaušu signālu plūsmas laika raksturlīknēm. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32.sējums, 2007.,60.-66. lpp.

17.

V. Zagurskis, Dz. Zībiņš. Uzlabota brīvpiekļuves metodes shēma vadu un bezvadu lokāliem tīkliem. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32.sējums, 2007., 67-76 lpp.

18.

A. Baums, N. Zaznova, V. Redjko. Augu māju temperatūras un relatīvā mitruma monitoringa sistēmu izstrāde. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32.sējums, 2007., 77-84 lpp.

19.

A. Ermuiža. Kritisko stāvokļu novēršanas ārpakalpojumu modelis multi-aģentu sistēmu vidē. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32.sējums, 2007., 85-91 lpp.

20.

A. Riekstiņš. Neviendabīgo datu tīklu pamata problēmas un attīstības tendences. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32.sējums, 2007., 92-98 lpp.

21.

E. Žeiris, M. Ziema. Elektronisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras izvēle. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32.sējums, 2007., 99-107 lpp.

22.

P. Stipravietis, M. Ziema. Paplašinātu meta datu izmantošana Web servisu identifikācijā. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32.sējums, 2007., 108-115 lpp.

23.

D. Bļizņuks, A. Ozols. Industriālie tīkli laikā kritiskos uzdevumos. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32. sējums, 2007., 51-59 lpp.

37

Document info
Document views1247
Page views1281
Page last viewedSun Jan 22 03:56:57 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments