X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 38 / 255

1282 views

0 shares

0 downloads

0 comments

38 / 255

24.

V.Zagurskis, A.Morozovs Dažu jautājumu analīze un atrisinājumi daudzkanālu sistēmas laika intervālu reģistrācijas konstruēšanai. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 63.-71.lpp.

25.

D.Bļizņuks, V.Zagurskis  Pieeja bezvadu resursu piekļuves kontrolei. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 72.-79. lpp.

26.

V.Aņisimovs. Fiksēta korekcijas koeficienta izmantošana stohastiskajos sinhronizācijas protokolos. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 103. – 109. lpp.   

27.

A.Ermuiža, J.Iščenko. Daudzaģentu sistēmu pielietojumi datortīklu programmatūrā. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 76.- 95. lpp.

28.

V.Zagursky, D.Bliznjuk, Approach to verification of mixed-signal non-linear object, Proceedings of VIII International Conference “..System identification and Control Problems” SICPRO-09, Moscow, January 26- 30.2009. Pp.813-830.

29.

V.Zagursky, A.Morozov, Macromodel for uncertainty estimation of mixed-signal system elements under extreme operating condition, Proceedings of VIII International Conference “System identification and Control Problems” SICPRO-09, Moscow, January 26- 30, 2009, 821-827 pp.

30.

V.Zagurskis, A.Morozovs Dažu jautājumu analīze un atrisinājumi daudzkanālu sistēmas laika intervālu reģistrācijas konstruēšanai. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 63.-71.lpp.

31.

D.Bļizņuks, V.Zagurskis  Pieeja bezvadu resursu piekļuves kontrolei. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 72.-79. lpp.

32.

V.Aņisimovs. Fiksēta korekcijas koeficienta izmantošana stohastiskajos sinhronizācijas protokolos. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 103. – 109. lpp.   

33.

E. Žeiris, M. Ziema, I. Amanis "Tīkla servisu drošības sistēma" Latvijas patents uz izgudrojumu, LV 13720 B, 20.08.2008.

34.

E. Žeiris, M. Ziema. Grafu transformāciju un optimizācijas izmantošana WEB servisu projektēšanā. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 110-117 lpp.

35.

P. Stipravietis, M. Ziema. Industrijas standartu UML un XML izmantošana WEB servisu izvēlē. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 118-125 lpp.

36.

G. Stočka, M. Ziema. Elektronisko pakalpojumu sistēmu pārraudzības problēmas. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 126-132 lpp.

37.

Bliznuks D., Zagurskis V. Approarch for wireless resources access control. // Proc. Of 2008 Int. Computer Symposium (ICS 2008), 13-15, Taipei, Taiwan. – Vol. 1, pp. 141-145.

38.

R. Safins „Tīkla aizkaves prognozēšanas metožu salīdzinājums reāla laika režīmā”, RTU zinātniskie raksti, datorzinātne, sērija 5, sējums 35 – Rīga, 2008., 96.- 102.lapp.

39.

A.Baums, A.Gordjušins, Ņ.Zaznova. Daudzsensoru tīklu „1-Wire” darbspējas novērtēšana. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 80. – 85. lpp.

40.

A.Ermuiža, J.Iščenko. Daudzaģentu sistēmu pielietojumi datortīklu programmatūrā. RTU Zinātniskie raksti, Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 35.sējums, Rīga, 2008., 76.- 95. lpp.

41.

V.Zagursky, D.Bliznjuk, Approach to verification of mixed-signal non-linear object, Proceedings of VIII International Conference “..System identification and Control Problems” SICPRO-09, Moscow, January 26- 30.2009. Pp.813-830.

38

Document info
Document views1282
Page views1316
Page last viewedMon Jan 23 08:40:46 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments