X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 4 / 255

1137 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 255

2. Studiju programmas organizācija

Programmā „Automātika un datortehnika” ir akadēmiskais zars ( bakalauru, maģistru, doktoru apmācība) un profesionālais zars (bakalauru, profesionālo maģistru un doktoru apmācība). Studiju programmu struktūra parādīta 1.attēlā.

        Reflektanti  ar vispārējo vidējo izglītību

RTU programma

AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA

Citas radniecīgas

programmas

Bakalaura studiju programma

(ilgums 3 gadi, apjoms 122 KP)

Profesionālā izglītība (profesionālo maģistru studijas pēc bakalauratūras):

(ilgums 2,5 gadi, apjoms 100 KP)

Attēlu apstrāde un datorgrafika

Datortehnika un tīkli

Datorvadības sistēmas

Vadības tehnoloģija

Maģistra studijas:

(ilgums 2 gadi, apjoms 81 KP)

Attēlu apstrāde un datorgrafika

Datortehnika un tīkli

Datorvadības sistēmas

Doktora studijas:

(ilgums 4 gadi, apjoms 192 KP)

Attēlu apstrāde un datorgrafika

Datortehnika un tīkli

Datorvadības sistēmas

Lēmumu atbalsta sistēmas

Matemātiskā modelēšana

Matemātiskā statistika un tās lietojumi

1.attēls

Līdz 2004./2005. m.g. profesionālo apmācības zaru realizēja inženieru studiju programma, kas tagad pārveidota par profesionālo maģistru programmu ar apmācības laiku 2,5 gadi.

RTU programmas “Automātika un datortehnika” izpildi nodrošina RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts ( DADI ) kopā ar citām RTU struktūrvienībām.

DADI sastāvā ietilpst:

-

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa (AADG), kas vada tāda pat nosaukuma virzienu;

-

Automātiskās vadības katedra (AV), kas vada vadības tehnoloģijas virzienu;

-

Datoru tīklu profesora grupa (DT), kas vada datortehnikas un tīklu virzienu;

-

Datorvadības sistēmu profesora grupa (DV), kas vada datorvadības sistēmu virzienu.

4

Document info
Document views1137
Page views1171
Page last viewedWed Jan 18 06:11:54 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments