X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 40 / 255

1139 views

0 shares

0 downloads

0 comments

40 / 255

57.

Algorithm, Second IEEE International Workshop on Performance and Management of  Wireless and Mobile Networks ,November 14-16, 2006, Tampa (Florida),USA, Proceedings, 231-235pp.

58.

V.Zagursky, Improving Identification Algorithm for Mixed Signal Systems, SICPRO 07,VI   International conference, ISBN 5-201-14492-8” System Identification and Control Problems” Moscow, January29- 1February 2007g.Proceedings, pp.937-942.

59.

V.Zagursky, Dz.Zibin, Random Multiple Access Method for Wire and Wireless Local networks, 17-th International Conferenceon Computer Theory and Applications, ICCTA  2007, Egypt , Alexandria, 1-3 September, Proceedings, 2007g.  pp137-141.

60.

Zagursky, D.Bliznjuk, Approach for wireless resources access control,  The ICS2008 International Computer Symposium, November 13-15, 2008.

61.

Tamkang University, Damsui,Taipei County, Taiwan, R.O.C. Proceedings of 2008 International Computer Symposium, 145-150pp.http://ics2008.csie.tku.edu.tw/

62.

V.ZagurskisA.Morozovs, Dažu jautājumu analīze un atrisinājumi daudzkanālu sistēmas laika intervālu reģistrācijas konstruēšanai. Proceedings of RTU 49th International Scientific Conference  ISSN 1407-7493,Technology of Computer Control, RTU , Riga 2008g. October 13-15, pp.63-72.

63.

Zagurskis, D Bliznjuks, Pieeja bezvadu resursu piekļuves kontrolei, Proceedings of RTU 49th International Scientific Conference  ISSN 1407-7493,Technology of Computer Control, RTU , Riga 2008g. October 13-15 pp.72-80.

64.

Zagursky, D.Bliznjuk, Approach to verification of mixed-signal non-linear object, Proceedings of VIII International Conference, ISBN 978-5-91450-027-3, “..System Identification and Control Problems” SICPRO-09, Moscow, January26- 30,2009g.813-830pp.

65.

Zagursky, A.Morozov, Macromodel for uncertainty estimation of mixed-signal system elements under extreme operating condition,Proceedings of VIII International Conference, ISBN 978-5-91450-027-3, “..System Identification and Control Problems” SICPRO-09, Moscow,January26- 30,2009, 821-827 pp.

66.

R.Taranovs, V. Zagurskis, Jaunā pieeja vides piekļuves vadībā bezvadu sensoru tīklos, RTU zinātniskie raksti, ISSN 1407-7493,5. sērija, Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, 2009.g.,50-57 lpp.

67.

A.Ermuiža Daudzaģentu tehnoloģiju lietošana datortīklos un lēmuma atbalsta sistēmās,  RTU zinātniskie raksti, ISSN 1407-7493,5. sērija, Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, 2009.g.,59-64 lpp.

68.

A.Riekstiņš Multimediju tīkli un to modelēšana, , RTU zinātniskie raksti, ISSN 1407-7493,5. sērija, Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, 2009.g.,65-69 lpp.

69.

E.Žeiris, M.Ziema Elektronisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras projektēšana, , RTU zinātniskie raksti, ISSN 1407-7493,5. sērija, Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, 2009.g.,70-79 lpp.

70.

D.Bļizņuks Vides pārraudzības paredzēto bezvadu sensoru tīklu drošības problēmas, , RTU zinātniskie raksti, ISSN 1407-7493,5. sērija, Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, 2009.g.,80-86 lpp.

71.

R.Safins Tīkla aizkaves laika ar sadalījumu pēc Puasona likuma prognozēšana, , RTU zinātniskie raksti, ISSN 1407-7493,5. sērija, Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, 2009.g.,87-91 lpp.

Datorvadības sistēmu profesora grupa

40

Document info
Document views1139
Page views1173
Page last viewedWed Jan 18 08:03:37 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments