X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 42 / 255

1131 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 255

Jelgava, Latvia, 2004, 78. – 84.p.

17.

A .Polikarpova, I.Berga, Z.Markovičs. Telpisku objektu restaurācija pēc tomogrāfijas attēliem // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija  - Datorzinātne, 19. A.Glazs, E. Kadakovska, S. Kalnakārkle, Z. Markovičs. Rentenogrammu attēlu kvalitātes uzlabošana raksturīgo simptomu konstatācijai. Starptautiskas izstādes „Baltic IT&T 2004” materiāli.

18.

J. Kolodnickis, Z. Markovičs. Cardiogram digital registration and analysis // Proceedings of the 11th International Power Electronics and Motion Control Conference, Riga, Latvia, 2004.sējums – Datorvadības tehnoloģijas, 2004, 18.-27.lpp.

19.

V.Dzerve, N.Britcina, J.Pakhomova, I.Markovitcha, K.Rinkuzs and G.Mitjusheva Prevalence and control of Hypertension in Latvia. Journal of Human Hypertension, 2004

20.

N.Bricina, V.Dzērve, I.Eisaka, I.Markovča, J.Pahomova, V.Pirāgs, K.Rinkužs Arteriālā hipertensija Latvijā.Epidemioloģisku pētījumu rezultāti. Arteriālās hipertensijas ārstēšana slimniekiem vecumā virs 45 gadiem. Latvijas Ārsts, 2004, 9, lpp.7-11.

21.

A. Ozols. Laika intervālu sadalījuma izpēte ceļa kontroles zonā starp pretēju plūsmu transporta līdzekļiem. RTU Zinātniskie raksti, 5.sērija. Datorzinātne, 24.sējums-Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, Latvija, 2005., 65-70 lpp.

22. A. Polikarpova, I. Berga, Z. Markovičs. Sazarotu telpisku objektu restaurācija izmantojot tomogrammas.// RTU zinātniskie raksti, 5. sērija Datorzinātne, 24. sējums Datorvadības tehnoloģijas, RTU izdevniecība, Rīga, Latvija 2005., 37. – 46.lpp.

23.

G.Mitjusheva, N.Britcina, E.Pakhomova-Srautina, V.Dzerve, I.Markovitcha, K.Rinkuzs, Estimates of alcohol consumption in population study. 3.Baltijas valstu kardiologu kongress 28. – 30. septembris, 2006. g.

24.

E. Stalidzans, Z. Markovitch.Development of Dynamic Model for a Biological System under Conditions of Insufficient Information // Proc. of International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Enviroment, ITAFE’05, Adana, Turkey, 2005. 337. – 344p.

25.

E. Stalidzans, Z. Markovitch. Methodology of Control System Development for Biological Systems under Information Insuffieciency // Proc. of International Mediterranean Modeling Multiconference and European Modeling Simulation Symposium, EMS 2005. Marseille, France, 2005, 169. – 175p.

26.

J.Pahomova, N.Bricina, I.Markoviča, K.Rinkužs, G.Mitjuševa. Arteriālās hipertensijas un kardiovaskulāro riska faktoru izplatība Latvijā. Epidemioloģiskie pētījumi. Metaanalīze. Latvijas Ārstu kongress, 2005. 16-18 jūnijs, lpp.27

27.

Autoru kolektīvs. Sirds un asinsvadu slimības kā depopulācijas determinante Latvijā . Monogrāfijas manuskripts, 2005., 52 lpp.

28.

Z. Markovičs, I.Markoviča, J. Makarovs. Intelektuāla atveseļošanas datorsistēma sistēma // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija – Datorzinātne, 24. sējums – Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, Latvija, 2005, 29. -34 lpp.

29.

N.Britcina, E.Pakhomova-Srautina, I.Markovitcha, K.Rinkuzs, V.Dzerve, G.Mitjusheva EKG changes in smoking hypertensive persons in 10 years follow up. The population study. 3.Baltijas valstu kardiologu kongress 28. – 30. septembris, 2006. g.

30.

A.Ozols. Transporta līdzekļu intensitātes analīze uz daudzjoslu ceļiem. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. Sērija 5. sējums 27, Rīga. 2006. , 108 – 113 lpp.

31.

G. Balodis, J. Lauznis, V. Strelcs, Z. Markovitch. Development of personal wireless ECG monitoring system // Proceedings of International Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, Lithuania, 26.-28.oct. 2006, 120-122.p.

32.

E. Stalidzans, Z. Markovitch. Expert survey on topological model development for microclimate control in wintering bee colony // Proceedings of the International Scientific Conference „Information Technologies for Rural Development”, Jelgava, Latvia, oct.19.-20, 2006, 149-157.p.

42

Document info
Document views1131
Page views1165
Page last viewedTue Jan 17 22:07:40 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments