X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 44 / 255

1171 views

0 shares

0 downloads

0 comments

44 / 255

52.

K. Rinkužs, V. Dzērve, E. Pahomova-Strautiņa, I. Markoviča, N. Bricina, G. Mitjuševa Antisklerotiskā dieta kardiologa skatījumā.2008.02.01. Latvijas Universitātes 66.zinātniskā konference Pareizs uzturs: ieskats kardiologu rekomendācijās. Oftalmoloģijas žurnāls, 2008,7, lpp. 30 – 31.

53.

G. Mitjuševa,  E. Pahomova-Strautiņa, N. Bricina, I. Markoviča, K. Rinkužs

      Smēķēšanas dinamika desmit gadu periodā Rīgas populācijā.  2009.g. 19.-

      21.jūnijs 6.Latvijas ārstu kongress. 60.lpp.

54.

Z. Markovičs. Ekspertu novērtējumu metodes. Metodisks materiāls. RTU izdevniecība, Rīga, Latvija, 2009, 111 lpp;

55.

Z. Markovičs. Datorvadības sistēmu projektēšana. Metodisks materiāls. RTU izdevniecība, Rīga, Latvija, 2009, 110lpp.

56.

Balodis G., Z.Markovics, J.Lauznis. Development of Online Blood Pressure Monitoring Using Wireless Mobile Technologies. // Proc. of the 13th Annual Int. Conf. „Biomedical Engineering”, 29-30 October, 2009, Kaunas, Lithuania. – pp. 190-193.EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

57.

Karpics I., Markovics Z. Improvement and assessment of the effective therapy selection method // Proc. of the 13th Annual Int. Conf. „Biomedical Engineering”, 29-30 October, 2009, Kaunas, Lithuania. – pp. 219-223. EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

58.

Milasevica S., E. Prancane, I.Markovica, Z.Markovics. Knowledge Bases for arterial Hypertensiom Strategy Selection: Development and Estimation. // Proc. of the 13th Annual Int. Conf. „Biomedical Engineering”, 29-30 October, 2009, Kaunas, Lithuania. – pp.208-213 EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

59.

Milaseviča S., Markoviča I., Markovičs Z., Prancāne E. Zināšanu bāzu izveide no nozarē  eksistējoša zināšanu apjoma // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 39. sēj. (2009), 34.-42. lpp. EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

60.

Karpičs I., Markovičs Z. Patoģenēzes topoloģiskā modeļa paplašināšanas iespējas un tā apstrādes metodes // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 39. sēj. (2009), 43.-49. lpp. EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

61.

Balodis G., Lauznis J., Markovičs Z. Mobilo bezvadu tehnoloģiju izmantošana asinsspiediena monitorēšanai internetā // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 39. sēj. (2009), 23.-27. lpp. EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

62.

Birznieks M., Markovičs Z. Transportlīdzekļu maršrutu kontroles un attālinātas vadības sistēma // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 39. sēj. (2009), 28.-33. lpp. EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

8.4. Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana

Gandrīz visus lekciju kursus programmā nodrošina ievēlētais akadēmiskais personāls. Vienīgie stundu pasniedzēji ir as.prof. A.Sprūdžs, lektors Ivo Lipste un lektors Juris Lauznis, kuri katrs lasa pa vienam studiju kursam.

DAD institūtā 2006.gadā tika ievēlēti 2 docenti (nepilnas slodzes) I. Markoviča un E.Stalidzāns, jauni asistenti I.Vīra, R.Safins.

     2009.gadā Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupā par lektoru tika ievēlēts asistents M. Alekseičevs, bet par asistenti K. Krečetova.

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupā mācību procesā tiek iesaistīts arī doktorants A. Sisojevs.

Doktoranti R. Taranovs un A. Morozovs strādā par asistentiem Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedrā.

Datorvadības sistēmu profesora grupas doktorants I. Karpičs vada nodarbības 3.kursa bakalauriem.

44

Document info
Document views1171
Page views1205
Page last viewedThu Jan 19 09:54:22 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments