X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 49 / 255

1126 views

0 shares

0 downloads

0 comments

49 / 255

Programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū.

Datorvadības, attēlu apstrādes, datorgrafikas, datortehnikas un datoru tīklu virziens strauji attīstās.

Sadarbība ar patērētājiem un sabiedrību.

Būs nepietiekams finansējums (algas, aparatūra, stipendijas, licenzēta programmatūra).

Būs nepietiekams skaits spējīgu studentu.

Neizdosies pilnīgi piesaistīt jaunus kvalificētus (Dr.sc.) pasniedzējus, ja nemainīsies valsts attieksme.

12.2. Studiju materiāltehniskais nodrošinājums

Izremontētas telpas kopējā platība 446,4m2 , t.s. 2 auditorijas un 2 datorklases, kas atbilst Eiropas standartam:

datorgrafikas un attēlu apstrādes datorklase;

datortīklu datorklase;

Iegādāta laboratoriju tehnika un datortehnika. (skat.p.5.4..).

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedrā no 2008. – 2010. gadam tika izveidota D-Link laboratorija ar 10 darba vietām ( viena darba vieta -  jaudīgs dators, 17 collu LCD monitors, D-Link biznesa klases komutators (DWS-3024) kā arī 2 D-Link bezvadu piekļuves punkti ( Wireless Access Points DWL-3500 AP).

Pie Datorvadības sistēmu profesora grupas ar ABB Klinkmann Arcus Electronic atbalstu aprīkota laboratorija robotam IRB 166 – 611.45.

12.3. Studiju programmas „Automātika un datortehnika”attīstības plāns turpmākajos 10 gados

Studiju programmas attīstības plāns ietver šādus jautājumus:

1. Nodrošināt mācību procesu augstā līmenī.

1.1. Regulāri  pārskatīt un koriģēt mācību priekšmetu programmas atbilstoši akadēmiskās izglītības standartam, valsts pasūtījumu un Eiropas jaunākām tehnoloģijām;

1.2. Turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem un darba devēju organizācijām;

1.3. Veikt regulāras darba devēju un absolventu aptaujas par programmā apgūtā noderību;

1.4. Izveidot pastāvīgu sadarbību ar citām Eiropas universitātēm un augstskolām, nosūtot studentu pārstāvjus mācīties ārzemēs;

1.5. Regulāri analizēt sadarbības rezultātus, aktualizēt sadarbības virzienus;

1.6. Paplašināt metodisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu augstskolām;

1.7. Sagatavot elektroniskās versijas bakalauru programmas priekšmetos, ko lasa DADI pasniedzēji;

1.8. Izstrādāt jaunas datorizētās apmācības metodes;

1.9. Izveidot jaunu zinātniski tehnisko laboratoriju;

1.10. Izveidot studējošo un darbinieku zinātniski-tehnisko grupu datortehnikas un IT attīstībai;

1.11. Piesaistīt pasniedzēju darbā jaunus speciālistus, nodrošināt pasniedzēju kvalifikācijas celšanu.

2. Zinātniskais darbs.

49

Document info
Document views1126
Page views1160
Page last viewedTue Jan 17 19:47:30 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments