X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 51 / 255

1208 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 255

13. Pašnovērtējums – SVID analīze

Apkopojot programmas pašnovērtēšanas procesa rezultātus iespējams izdarīt programmas stāvokļa analīzi. Galvenās grūtības saistās ar programmas finansiālo nodrošinājumu ( vajadzības; datortehnikas atjaunošana, licenzētas programmatūras iegāde, mācību grāmatu izdošana un iegāde, auditoriju aprīkojums). Iepriekšējā gadā stāvoklis uzlabojās, jo kļuva pieejami Eiropas Savienības strukturālie fondi infrastruktūras attīstībai.

Stiprās vietas
Vājās vietas

Studenti:

var iegūt kvalitatīvu izglītību;

iegūst maģistra grādu un inženiera kvalifikāciju;

labas karjeras iespējas, absolventi ir konkurētspējīgi darba tirgū;

Studiju process:

iespēja ar atgriezenisko saiti ietekmēt studiju process;

iespējas piedalīties Studentu Zinātniskajās konferencēs un semināros;

iespējas apgūt vairākas svešvalodas;

iespējas studēt ārvalstu augstskolās;

iespējas turpināt studijas nākamā pakāpē

Akadēmiskais personāls:

akadēmiskā personāla pietiekami augstā kvalifikācija un pieredze;

akadēmiskā personāla liela pedagoģiskā darba pieredze;

pasniedzēju zinātniskais darbs pie aktuālām zinātniskām tēmām nodrošina programmu kvalitāti

Pārējie faktori:

aizvien labāka kļūst materiāli tehniskā bāze.

Studenti:

finansiālo apstākļu dēļ jāmeklē darbs

Studiju process:

nepietiekams nodrošinājums ar tehniskiem līdzekļiem un ar mācību metodisko literatūru

Akadēmiskais personāls:

nelielas pasniedzēju kadru atjaunošanas iespējas

Pārējie faktori:

nepietiekošs valsts finansējums datoru tehnikas, apmācības tehnisko līdzekļu iegādei.

51

Document info
Document views1208
Page views1242
Page last viewedFri Jan 20 10:25:19 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments