X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 54 / 255

1106 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 255

2. Pielikums. Akadēmiskā personāla biogrāfijas

Curriculum Vitae

MAKSIMS ALEKSEIČEVS

Dzimšanas datums: 05.06.1981

Tālrunis: (+371) 22023344

E – pasts: maksims@egle.cs.rtu.lv

IZGLĪTĪBA

2006. –

2006. g.

2004. – 2006.g.

2004. g.

1999-2004.g.

Inženierzinātņu doktora stūdija

Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts

Inženierzinātņu maģistra grāds datorvadībā un datortīklos

Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts,

Inženiera kvalifikācija automātikā un datortehnikā.

Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts,

ZINATNISKĀS INTERESES

Diplomdarbi

Maģistra darba tēma

Inženierprojekta tēma:

”Pārlūkprogrammas atbalstīta vadība un uzraudzība”,

”Vadības sistēma izmantojot PROFIBUS DP apakštīklu”,

Publikācijas

M. Alekseičevs, A. Glazs. Face Recognition Using Ensemble of Neural Networks, (sagatavots publikācijai) International Conference on Agents and Artificial Intelligence 2009. Porto, Portugal

M. Alekseičevs, A. Glazs. Neironu tīklu komiteju lēmumu izmantošana attēlu klasifikācijā (sagatavots publikācijai). RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne.

M. Alekseičevs, A. Glazs. A New Method Of Medical Image Classification Using Neural Networks Committees Proceedings of 12th International Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas University of Technology, Kaunas, 2008.

M. Alekseičevs, A. Glazs. Neironu tīkla arhitektūras noteikšana attēlu atpazīšanas uzdevumos. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32.sējums, 2007., 22-28 lpp.

M.Alekseičevs, A.Glazs, T.Pudža.  Komiteju metodes atpazīstošos neironu tīklos. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. Sērija 5. sējums 27, Rīga. 2006. , 24 – 29 lpp.

DATORU PRASMES

Operētājsistēmas:

Programmēšanas valodas:

Datu bāzes:

Ofisa programmas:

Internets:

Grafiskās paketes:

CAD – sistēmas:

Windows 3.1/9x/Me/NT/2000/XP/2003, Linux

Delphi, Pascal, VB, VBA, C# / C++, OpOpenGL, HTML, PHP, Java, JavaScript, UML, VRML, CGI, Perl

MsSQL, MySql, Oracle

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Project), OpenOffice

Lietošana (MSIE, Opera, Mozilla, Netscape, Firefox), e-pasts

3DS Max, Adobe: Photoshop, Illustrator, Premiere; CorelDraw, QuarkXPress

AutoCad, CATIA, CADKEY, MathCAD, Solidworks

54

Document info
Document views1106
Page views1140
Page last viewedTue Jan 17 00:56:22 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments