X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 59 / 255

1209 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 255

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

PERSONAS DATI

Uzvārds, vārds: Bērziņš Jānis

E- pasts: Janis.Berzins@ rtu.lv

Tālrunis darbā: 67089097

Personas kods: 180944-11818

VALODAS

Dzimtā valoda: latviešu

Citas valodas: angļu, vācu, krievu

IZGLĪTĪBA

1968.-1975.

Rīgas Politehniskais institūts

Piešķirta rādioinženiera kvalifikācija ( diploma Nr. 394115)

KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA

31.10. 2001.g. VAS kursi “ Ierēdņu darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība”.

26.03. 2003.g.VAS kursi “ Administratīvais process iestādē”.

09.06. 2005.g.VAS kursi “ Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēma”.

19.04.2006.g.SIA “EUROPROJEKTS” seminārs “ Kā saņemt finansējumu no ES struktūrfondiem”.

DARBA PIEREDZE

No 17. 10. 2006.g.-2008.Rīgas Tehniskā universitāte IEF Darba un civilās aizsardzības katedra. Lektors.

No 03.04.2006.g -18.09. 2006.Valsts darba inspekcija. Direktora vietnieks.

No 01.02.1993.g -03.04. 2006.Valsts darba inspekcija. Direktors.

Mācību un metodiskie līdzekļi

1.

Millere I. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmuma vadītājiem / L. Medne, R.Riekstiņa, J. Bērziņš, I. Mellupe, K. Kirila, G. Hūna, I. Treimane  Jelgava LLU 2007- 175 lpp.

2.

Ieviņš J. Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi/

N. Lāce, I. Lapiņa, J. Bērziņš Rīga RTU 2006 – 41lpp.

59

Document info
Document views1209
Page views1243
Page last viewedFri Jan 20 10:30:23 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments