X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 6 / 255

1158 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 255

tehnoloģiskais potenciāls šo studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai.

Nominālais studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

Maģistra akadēmisko studiju programma – 2 gadi un 81 kredītpunkts pilna laika studijās.

Katra semestra ilgums ir 16 nedēļas, vienā studiju gadā ir 2 semestri.

Prasības uzsākot studiju programmas apguvi

Maģistra akadēmisko studiju programmai – akadēmiskais inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē, vai tam pielīdzināta izglītība (izpildot papildprasības).

Studiju programmas īstenošanas vieta

Maģistra profesionālo studiju programma „Automātika un datortehnika” tiek realizēta Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē Rīgā.

Programmas direktors ir habilitētais inženierzinātņu doktors, profesors Aleksandrs Glazs.

Programmas daļu apjomi

1.

Obligātie studiju priekšmeti43 KP

2.

Obligātas izvēles priekšmeti14 KP

2.1.

Specializējošie priekšmeti10 KP

2.2.

Humanitārie, sociālie,pedagoģijas priekšmeti4 KP

3.

Brīvā izvēles priekšmeti4 KP

4.

Maģistra darbs20 KP

Kopā                81 KP

Studiju programma 8. pielikumā.

Studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas un citu valstu analogām studiju programmām

Salīdzinājums ar Latvijas lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģijas fakultātes programmu „Informācijas tehnoloģijas”.

Salīdzināšanas kritērijs

RTU

„Automātika un datortehnika”

LLU

„Informācijas tehnoloģijas”

Studiju ilgums

Studiju apjoms

Obligātie studiju priekšmeti

Obligātie izvēles priekšmeti

Brīvās izvēles priekšmeti

Maģistra darbs

Specializāciju skaits

2 gadi

81 KP

43 KP

14KP

4 KP

20 KP

3

2 gadi

80 KP

34 KP

20 KP

6 KP

20 KP

3

6

Document info
Document views1158
Page views1192
Page last viewedWed Jan 18 21:05:43 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments