X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 61 / 255

1163 views

0 shares

0 downloads

0 comments

61 / 255

Curriculum vitae

Vārds, uzvārds:                                Laila Girsova

Personas kods:                                 251265 – 10104

Dzimšanas gads, datums un vieta:  1965.gada 25. decembris, Rīgā

Dzīves vieta:                                     Jūrmala, Tirgoņu 14, Rīga, LV – 1010

Tālrunis:                                           mob. 9254608

E-pasts:                                             laila.girsova@rtu.lv

Izglītība:

2003. – LU Sociālo zinātņu fakultātes doktorantūra

1989. – 1992. M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filozofijas fakultātes aspirantūra

1984. – 1989.M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filozofijas fakultāte

1973. – 1984. Rīgas 49.vidusskola.

Darba pieredze:

1989. – Rīgas Tehniskā Universitāte, vecākā inženiere, asistente, lektore, docente (praktiskā).

1993. – Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola (līdz 2002.gadam – Institūts), lektore.

1993. – 1996.  Latvijas Jūras Akadēmija, lektore

1994. – 1996.  Biznesa Institūts “RIMPAK Livonija”, lektore.

1997. –  sadarbība ar Rīgas Zinātnes un Tehnikas Namu, lektore.

1996. – sadarbība ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, personāla konsultante.

2002. – sadarbība ar SIA “Staļi”, personāla konsultants

2002. – sadarbība ar SIA “LEC”, sociologs.

Akadēmiskie kursi:

Mazās grupas un personības socioloģija

Sociālā psiholoģija

Psiholoģijas vēsture

Publikācijas:

“Mitoloģisms domāšanā un sociālā reformācija”, 1998., Starptautiskās konferences materiāli, RTU;

“Privāto un valsts augstskolu studentu studiju un profesionālās karjeras izvēles motivācijas salīdzinošā analīze”, Rēzekne, Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, 2001.

-

“Mūsdienu sabiedrība pārejas posmā no homo œconomicus uz homo credensS.Moskoviči teorija Latvijas situācijas kontekstā”, Liepāja, Starptautiskās zinātniskā konferences materiāli, 2001.

-

“Industriālās attiecības”, lekciju konspekti, kopā ar RTU HI Socioloģijas un pedagoģijas katedru. R., RTU, 2001.

-

“Masu apziņas transformācijas tendences Latvijas sabiedrībā 20.gs. 90.gados”, RTU  Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās  un sociālās zinātnes. 1.sēj., R., RTU, 2002

61

Document info
Document views1163
Page views1197
Page last viewedThu Jan 19 02:48:25 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments