X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 62 / 255

1275 views

0 shares

0 downloads

0 comments

62 / 255

-

“Lietu simbolisms dažādu kultūru pārstāvjiem”, SPPI, Starptautiskās konferences materiāli, 2002.

-

“Metodiskais palīglīdzeklis praktiskajā sociālajā psiholoģijā”, SPPA, 2002.

-

“Hiliastiskie meklējumi mūsdienās un sociālās ietekmes stratagēmas”, RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās  un sociālās zinātnes. 4.sēj., R., RTU, 2003.

-

L.Girsova ,S.Gudzuka, G.Ozolzīle. Studentu attieksme pret militāro karjeru. . // RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr. Humanitārās  un sociālās zinātnes. 8.sēj., R., RTU, 2005.

Dalība konferencēs:

-

1998. Septembris, Starptautiskā zinātniskā konference RTU. Publicēts raksts konferences materiālos.

-

2001.marts, Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Rēzeknes augstskolā. Publicēts raksts konferences materiālos.

-

2001.gada maijs, Starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Pedagoģijas Akadēmijā. Publicēts raksts konferences materiālos.

-

2001.gada oktobris, RTU 42.Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences materiālos.

-

2002.gada februāris, Starptautiskā zinātniskā konference SPPA. Publicēts raksts konferences materiālos.

-

2002.gada oktobris, RTU 43. Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences materiālos.

-

2003 gada oktobris, RTU 44.Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences materiālos.

-

2004.gada oktobris, RTU 45.Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences materiālos.

-

2005.gada oktobris, RTU 46. Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts raksts konferences materiālos.

-

2007.gada  12.oktobris, RTU 48. Starptautiskā zinātniskā konference. Ziņojums „ Studentu profesionālās specializācijas izvēles specifika sociālā postmodernisma apstākļos”.

Svešvalodas:

Krievu – brīvi

Vācu – sarunvalodas līmenī

62

Document info
Document views1275
Page views1309
Page last viewedMon Jan 23 01:05:59 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments