X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 63 / 255

1221 views

0 shares

0 downloads

0 comments

63 / 255

Dzīves un darba gājums

( CURRICULUM VITAE)

Personas dati:

Vārds, uzvārds:Aleksandrs Glazs

Personas kods:070439-10402

Dzimšanas datums:1939.gada 7. aprīlī

Dzimšanas vieta:Rīga, Latvija

Pilsonība:                          Latvijas Republikas pilsonis

Dzīves vieta:Aglonas iela 4 – 60, Rīga, LV-1057

E-pasts:glaz@egle.cs.rtu.lv

Tālruņi:                         darbā -   +371 67089542

mājās -   +371 67254353

mob. -    +371 29289793

Iegūtā izglītība:

1966.g. Rīgas Politehniskais institūts, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, Diploms CN 470560.

Zinātniskie grādi :

Inženierzinātņu habilitētais doktors (Dr.habil.sc.ing., Diploms: B-Dh N 00065 1993.g. 19.februāra Rīgas Tehniskās universitātes Habilitācijas padomes H-07 lēmums).

Tehnisko zinātņu doktors (Diploms: DT N 01577744 Augstākā atestācijas komisija, 1992.g. 17.jūlijā). Disertācija "Lēmumu kārtulu parametriskā un strukturālā adaptācija atpazīšanas uzdevumos" aizstāvēta 1992.g. 21.maijā Maskavā, Krievijas Zinātņu Akadēmijas Skaitļošanas Centrā.

Tehnisko zinātņu kandidāts (Diploms: MTN N 075963 Augstākā atestācijas komisija, 1971.g. 26.aprīlī Rīgas Politehniskā institūta padomes lēmums).

Akadēmiskie nosaukumi:

Profesors (Diploms N 49, RTU Senāta lēmums, N 455, 2001.g. 29, janvarī).

Profesors (Atestāts N 008, 1992.g. 23.aprīlī Latvijas tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūta padomes lēmums).

Docents (Atestāts DC N 015222 Augstākā atestācijas komisija, 1977.g. 5.oktobrī).

63

Document info
Document views1221
Page views1255
Page last viewedSat Jan 21 02:35:34 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments