X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 65 / 255

1115 views

0 shares

0 downloads

0 comments

65 / 255

LZP projekta Nr.01.0854 vadītājs

Lekciju un semināru (kursu) vadība. Studiju priekšmetu programmu izstrāde:

DAA300. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati, 2 KP

DAA515. Datoru grafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes, 4 KP

DAA402. Scēnu analīze, 3 KP

DAA501. Datorredze, 4 KP

DAA604. Modernas metodes datorgrafikā, attēlu apstrādē un scēnu analīzē, 8 KP

DAA603. Skaitļošanas metodes zinātniskos pētījumos, 5 KP

DAA601. Tēlu atpazīšana un attēlu apstrādāšana, 10 KP

Studiju programmu izstrāde un vadība:

RDBF0 – Automātika un datortehnika, bakalaura akadēmiskās studijas

DMF0 – Automātika un datortehnika, maģistra akadēmiskās studijas

DGF0 – Automātika un datortehnika, profesionālā maģistra studijas

DDF6 – Automātika un datortehnika, doktora studijas

Sagatavotie mācību līdzekļi:

Mācību lidzekļu kopējais skaits ir 14, tajā skaitā par periodu 2004. – 2010. gg.:

A. Glazs. Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati. (Lekciju konspekts, ORTUS), 118 lpp., 2010

A.Glazs Grafisko primitīvu veidošanas algoritmi. (Elektroniska versija), RTU, DITF, DAD institūts, Rīga, 26 lpp., 2004.

Organizatoriskā kompetence:

Pattern Recognition Society (USA) loceklis no 1997 g.

65

Document info
Document views1115
Page views1149
Page last viewedTue Jan 17 11:10:33 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments