X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 67 / 255

1235 views

0 shares

0 downloads

0 comments

67 / 255

Dzīves un darba gājums

Kivlāns Ivars

Dzīves vieta: Tautība:

Dzimšanas dati: Izglītība: Kvalifikācija:

Valodas: Vaļasprieks:

Rīga, Višķu iela 13 dz. 87 tel. 267524

latvietis,

dzimis 1954.gada 12.martā, Rīgā

augstākā

inženieris-matemātiķis

Stažēšanās

1. ZA Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūts, Mikroprocesoru laboratorija.

2.Ziemeļrietumu energotīklu apvienotā dispečeru pārvalde, Releju aizsardzības dienests.

3.RTU, Pedagoģiskās meistarības fakultāte.Apl#34 1984.g. 4. Beidzis mazo uzņēmumu vadības-grāmatvedības kursus SIA GRĀDA Reģ. Apl.Nr.GI-0072, 1998.g.

Aspirantūra

beidzis aspirantūru specialitātē: "Tehniskā kibernētika un informācijas teorija" , tēma- "Vadības objekta hiearhisku mikroprocesoru struktūru tehniskās diagnostikas metodes un algoritmi." 1986.g.

Maģistratūra- ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu lietišķās datorzinātnēs, maģistra darbs: "Informācijas meklēšanas, nelineāru vienādojumu un aproksimāciju, mikroprocesoru imitācijas sistēmu ieviešana mācību procesā" , RTU, 1995.g.

Latviešu, krievu, vācu, angļu-tehn.tulk. ar vārdn.

Daba, zemledus makšķerēšana. Sporta meistars šahā.

Darba pieredzes apkopojums

1977.gada beidzis Rīgas Politehnisko institūtu, profils - lietišķā matemātika (0647) un ieguvis inženiera matemātiķa-programmētāja specialitāti.

Starpaugstskolu mācību un ražošanas skaitļošanas centrs - jaun. zin. līdzstr. 1977.g.

67

Document info
Document views1235
Page views1269
Page last viewedSat Jan 21 19:28:00 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments