X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 68 / 255

1279 views

0 shares

0 downloads

0 comments

68 / 255

Rīgas Politehniskais institūts , Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, Matemātiskās apgādes katedra- asistents 1977-1982g.

Rīgas Tehniskā universitāte, Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte, Informātikas un programmēšanas katedra  -lektors no 1992.g

RTU Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte, Datorvadības automātikas un datortehnikas institūts -lektors no 1998.g.

Piedalījies zinātnisko un līgumdarbu izstrādēs, kas saistīti ar mikroprocesoru un apmācību sistēmu programmēšanu, magnētisko lauku rēķiniem enerģētikā, diagnostiku sistēmām uz mikroprocesoru bāzes, imitācijas un modelējošo sistēmu izveidi un programmēšanu.

Izstrādājis daudzas mācību programmas un vadījis datorapmācības kursus DOS un Windows vidēs:

1.Latvijas kuģniecībā -peldošā sastāva apmācības kursi DOS, Windows vidēs.

2.AS "Turības mācību centrā"- studentu apmācība Word, Exel vidēs.

3.Rīgas pils. Darba biržas pieaugušo pārkvalifikācijas kursi Windows, Word un citas programmas.

Strādājot RTU, vadījis inženiera diplomprojektus un bakalaura darbus, lasījis lekcijas ap 20 dažādos priekšmetos . Šobrīd lasa lekcijas "Delphi", "Datorgrafika", "3D grafika Windows vidē", "Datorgrafika Intemetā" un citos priekšmetos. Vairāku zinātnisko un metodisko darbu autors. Pārvalda vairāk kā desmit programmēšanas valodas. Strādājis ar EC, Intel 8008,8080,CM-4, IBM 4318 ,SUN, IBM PC u.c. datoriem.

68

Document info
Document views1279
Page views1313
Page last viewedMon Jan 23 06:57:33 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments