X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 69 / 255

1105 views

0 shares

0 downloads

0 comments

69 / 255

Curriculum Vitae

KATRINA KREČETOVA

Dzimšanas datums: 04.06.1985

Tālrunis: (+371) 20025201

e-pasts: katrina.krecetova@rtu.lv

VALODAS

Latviešu:

brīvi

Angļu:

brīvi

Krievu:

brīvi

IZGLĪTĪBA

2007. - 2010. g

Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts, Inženierzinātņu doktora stūdija

2005. - 2007. g

Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts

2002. - 2005. g

Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts

ZINĀTNISKIE GRĀDI

2007.g

Mg.sc.ing, Inženierzinātņu maģistra grāds datorvadībā un datortīklos

2005.g

B.sc.ing, Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē

DARBA PIEREDZE

06.02.2009 -

Asistente, Rīgas Tehniskā Universitāte, Datorvadības un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts, Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa.

01.09.2008 - 20.12.2008

Priekšmeta „Datorgrafika un attēlu apstrādes pamati” praktisko nodarbību vadīšana Rīgas Tehniskās Universitātes, Datorvadības un Informācijas tehnoloģijas fakultātes bakalauriem

01.02.2008 - 17.07.2008

Nolasīts lekciju kurss „Tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes medicīnā” Rīgas Tehniskās Universitātes, Transporta un mašīnzinību fakultātes studentiem.

01.09.2007 - 20.12.2007

Priekšmeta „Datorgrafika un attēlu apstrādes pamati” praktisko nodarbību vadīšana Rīgas Tehniskās Universitātes, Datorvadības un Informācijas tehnoloģijas fakultātes bakalauriem

PUBLIKĀCIJAS

69

Document info
Document views1105
Page views1139
Page last viewedTue Jan 17 00:54:53 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments