X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 70 / 255

1340 views

0 shares

0 downloads

0 comments

70 / 255

1.

Krečetova K., Glazs A., Lubāns A. Modificēts algoritms medicīnas attēlu segmentācijai // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 24. sēj., 2005. - 25.-30. lpp.

2.

Krečetova K., Glazs A., Lubāns A. A Modified Algorithm for Medical Image Segmentation // Biomedical Engineering. Proceedings of International Conference. – Kaunas: Kaunas University of Technology,, 2005. - 256-259. pp.

3.

Krečetova K., Glazs A. Jaunas medicīnas attēlu segmentācijas metodes izstrādāšana // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 32. sēj. (2007), 14.-21. lpp.

4.

Krečetova K., Glazs A. Development of a New Segmentation Method for Medical Images // Biomedical Engineering. Proceedings of International Conference. – Kaunas: Kaunas University of Technology,  2007. - 133-136. pp.

5.

Krečetova K., Glazs A., Platkajis A. 3D Medical Image Visualization and Volume Estimation of Pathology Zones // IFMBE Proceedings. NBC - 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, 2008. - 532-535. pp.

6.

Krečetova K., Glazs A. Patoloģijas zonu tilpuma noteikšana 3D medicīnas attēlos // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 35. sēj. (2008), 18.-26. lpp.

7.

Krečetova K., Glazs A. Pathology Zone Volume Estimation in 3D Medical Images of a Brain // Biomedical Engineering. Proceedings of International Conference. – Kaunas: Kaunas University of Technology, 2008. - 225-228. pp.

8.

L. Bumbure, Y. Dekhtyar, A. Glazs, A. Katashev, K. Krechetova, A. Mortuzane. Evaluation of quality of digital X-ray image // Biomedical Engineering Proceedings of International Conference. – Kaunas: Kaunas University of Technology, 2008. - 205 - 208 pp.

9.

Krečetova K., Glazs A. Volume Estimation of Pathology Zones in 3D Medical Images // IFMBE Proceedings. 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Antwerp, 2008. - 617-620 p.

10.

Sisojevs A., Krechetova K., Glazs A. 3D Modeling of Free-Form Object (Interpolation, Visualization and Volume Estimation) // The 17th International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision WSCG'2009 Communication Papers proceedings. – Plzen: University of West Bohemia, 2009. - 125 - 128 p.

11.

Krechetova K., Glazs A. Contour Extraction and Processing in CT Images // Biomedical Engineering. Proceedings of International Conference, 13th Annual International Biomedical Engineering Conference, Kaunas, Lithuania, 29.-30.oktobrī, 2009, 172-176.

12.

Krechetova K., Glazs A., Platkājis A. Slimības diagnostika pēc datortomogrāfijas datiem, // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija. Datorzinātne. 39. sējums. Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, Latvija, 2009, 8-14 pp.

ATZINĪBAS RAKSTI UN DIPLOMI

1)

Laureāta diploms nr. LD BE 07­01 2007. gada 26. oktobrī par iegūto pirmo vietu  ar referātu «Development of a New Segmentation Method for Medical Images» 11. starptautiskā konferencē «Biomedical Engineering» jauno zinātnieku (doktorantu un maģistru) referātu konkursā, ko organizēja Kauņas Tehnoloģijas universitāte Lietuvā.

2)

Atzinības raksts nr. 3339/1034 2007. gada 21. novembrī par uzvaru datorzinātņu un informātikas noslēguma darbu valsts konkursā ar maģistra darbu «Jaunas attēlu segmentācijas metodes izstrādāšana». Valsts konkursu par labāko bakalaura un maģistra izlaiduma darbu datorzinātnēs, organizēja a/s «Exigen Services DATI» un Latvijas Izglītības fonda mērķprogramma «Izglītībai, zinātnei un kultūrai».

3)

Laureāta diploms nr. LD BE 09-01 2009. gada 30. oktobrī par iegūto pirmo vietu  ar referātu « Contour Extraction and Processing in CT Images» 13. starptautiskā konferencē «Biomedical Engineering» jauno zinātnieku (doktorantu un maģistru) referātu konkursā, ko organizēja Kauņas Tehnoloģijas universitāte Lietuvā.

                                     Curriculum vitae.

                                    Valērijs Kuņickis

70

Document info
Document views1340
Page views1374
Page last viewedTue Jan 24 21:50:12 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments