X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 73 / 255

1175 views

0 shares

0 downloads

0 comments

73 / 255

Galvenie pienākumi

1. Lasa lekciju kursus un gatavo studiju materiālus studiju priekšmetos:

Pedagoģija

Augstskolu didaktika

Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika

Mācīšanās metodika

Pieaugušo izglītības teorija

2. Veic zinātniski pētniecisko darbu augstskolu didaktikā un arodpedagoģijā.

3. Vada un koordinē HI struktūrvienību darbību

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

1996

06/2002

Darba vietas nosaukums

Rīgas Tehniskā universitāte Humanitārais institūts Socioloģijas un pedagoģijas katedra

Amata nosaukums

docente

Galvenie pienākumi

1. Lasa lekciju kursus un gatavo studiju materiālus studiju priekšmetos:

Pedagoģiskais process

Tehnisko disciplīnu pasniegšanas metodika

2.Pārrauga pedagoģisko praksi

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

1995.

06/1998

Darba vietas nosaukums

Latvijas universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

Amata nosaukums

docente

Galvenie pienākumi

1. Izstrādā  studiju kursus, lasa lekcijas un gatavo studiju materiālus studiju priekšmetos:

Audzināšanas teorija

A. Ādlera psiholoģijas atziņas pedagoģijā

2. Vada bakalaura un maģistra darbus pedagoģijā

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

09/1994.

07/1995

Darba vietas nosaukums

RPIVA  Sākumskolas katedra

Amata nosaukums

Docente, katedras vadītāja

Galvenie pienākumi

1.Vada, koordinē un pārrauga studiju kursu satura izstrādi un ieviešanu atbilstošās studiju programmās.

2. Izstrādā  studiju kursus, lasa lekcijas un gatavo studiju materiālus studiju priekšmetos:

Mācību metodika

Audzināšanas teorija

3. Vada  kvalifikācijas darbus pedagoģijā

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

01/1992

07/1994

Darba vietas nosaukums

Rīgas 1. kristīgā skola

Amata nosaukums

Direktora vietniece mācību un zinātniski pētnieciskā darbā

Galvenie pienākumi

1.Vada, koordinē un pārrauga mācību un pedagogu

73

Document info
Document views1175
Page views1209
Page last viewedThu Jan 19 12:00:53 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments