X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 74 / 255

1145 views

0 shares

0 downloads

0 comments

74 / 255

zinātniski pētniecisko darbību skolā

2. Ievieš pedagoģiskās inovācijas

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

09/1983

01/1992

Darba vietas nosaukums

Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūts,  vēlāk institūts pārtopot par Izglītības attīstības institūtu

Amata nosaukums

zinātniskā līdzstrādniece, docente

Galvenie pienākumi

1. Veic zinātniski pētniecisko darbību lingvodidaktikā

2. Izstrādā izglītības saturu un mācību metodiku latviešu valodas apguvei sākumskolai.

3. Ievieš pedagoģiskās inovācijas, lasa lekcijas skolotāju kvalifikācijas kursos

Datums: no (mm/gggg)

līdz (mm/gggg)

09/1977

09/ 1983

Darba vietas nosaukums

Rīgas 28. vidusskola, Rīgas 49. vidusskola

Amata nosaukums

skolotāja

Galvenie pienākumi

1.Veic mācību un audzināšanas darbu

2. Māca sekojošus mācību priekšmetus:

Latviešu valoda un literatūra

Fiziskā audzināšana

Valodu lietošanas prasmes  (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):

Valoda

Lasītprasme

Runātprasme

Rakstītprasme

Latviešu

             5

              5

                 5

Angļu

             5

              4

                 4

Krievu

             5

              5

                 4

2.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (par pēdējiem sešiem gadiem)

2.1. STARPTAUTISKO PĒTĪJUMU PROJEKTU DALĪBNIECE

1.

2007.gads līdz šim laikam. „Projekts Nr.LLP-LdV-TOI-2007-LT-0004 “Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers` Prior Learning”. Projekta koordinatore un vadītāja : Aušra Fokiene

2.

2006. – 2008. Līdzdalība starptautiskajā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra ( CEDEFOP) finansētā pētniecības projektā Nr 2006-094/AO/B/MB/VET Professions/017/06 “Defining VET Professions”. Projekta koordinatore un vadītāja: Kristiina Volmari

3.

Comparative Analysis of Vocational Education and Training Reform and Role of Teacher Training in Latvia and Lithuania” (contract Nr. CON/02/ETF/0088/LV). Projekta koordinators un vadītājs: Rimantas Laužackas

74

Document info
Document views1145
Page views1179
Page last viewedWed Jan 18 14:58:44 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments