X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 75 / 255

1160 views

0 shares

0 downloads

0 comments

75 / 255

2.2. LATVIJAS ZINĀTŅU PADOMES PROJEKTA DALĪBNIECE

2003.-2004. gads LZP Grants Nr.03.1016  “Jauno inženieru sagatavošana un darba tirgus Latvijā”, Vadītājs: G.Ozolzīle.

2.3. ESF PROJEKTA VADĪTĀJA UN DALĪBNIECE

1.

2006. -2007. gads „ Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā”  2006/0038/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2/0001/0007

     Projekta vadītāja un dalībniece

2.

2006. – 2007. gads „Drēbnieku profesijas audzēkņu kvalifikācijas prakse šūšanas uzņēmumos”.

2005/0180/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0101/0005

Projekta dalībniece

2.4. IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS UN MĀCĪBU IESTĀŽU PROJEKTU DALĪBNIECE

1.

2008. marts - līdz šim laikam. R7387 "Adaptīvo atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā" (IZM – RTU projektu konkurss “Zinātniskās darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

2.

2007.jūn.- 2007.dec.  R7197 „Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde uzdevumu ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai” (IZM – RTU projektu konkurss “Zinātniskās darbības attīstība augstskolās”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

3.

2006-2007.gads)„Pedagoģiskais mantojums skolotāju sagatavošanā. A. Karules zinātniskā un metodiskā darbība.” IZM - RPIVA projekts 6/2006

Projekta vadītāja Z.Anspoka

4.

2006. jan. - 2006. dec. U1771 “Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei” (IZM – RTU projektu konkurss “Zinātnes attīstība universitātē”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

5.

2005. jūn. - 2005.dec. F6962 “Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes atbalstam” (IZM – RTU projektu konkurss “Zinātniskās darbības attīstība augstskolā”). Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis 

2.5. NOZARU PADOMJU, ASOCIĀCIJU LOCEKLE

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pedagoģijas doktorantūras padomes locekle, Latvijas Universitātes pedagoģijas profesoru padomes locekle.

2.6. PUBLIKĀCIJAS 2002.-2009.

2.6.1. STARPTAUTISKOS CITĒJAMOS IZDEVUMOS

75

Document info
Document views1160
Page views1194
Page last viewedThu Jan 19 00:14:00 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments