X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 76 / 255

1288 views

0 shares

0 downloads

0 comments

76 / 255

1.

Lanka A. VET Teachers in the Context of Professional Growth: Reality   and Aspiration.// Vocational Education: Research and Reality. Lithuania, 2009/17 (10 lpp.)

2.

Lanka A., Mūrnieks E. Vocational Education and Training in Latvia: The Problems and Solutions./ The Transformation of Vocational Education and  Training (VET) in the Baltic States – Survey of Reforms and Developments. Series: Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects, Vol.4. Springer, 2006. (22. lpp.)

3.

Lanka A. VET Teacher Training and the Role of Universities in this process. // Vocational Education and Training: Research and Reality. Lithuania, 2002/4 (6 lpp.)

2.6.2. RAKSTI RECENZĒTOS IZDEVUMOS

1.

Lanka A. Priekšnoteikumi studentu pašvirzītam mācību procesam. // Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskie raksti.,8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes, 14. sēj. Rīga, RTU, 2008.(7 lpp.)

2.

Lanka A., Anohina A. Individualizēta zināšanu vērtēšana datorizētā vērtēšanas    sistēmā. RTU Zinātniskie  raksti. 8.sēr.”Humanitārās un sociālās zinātnes” , 12. sēj. Rīga, RTU, 2007. ( 9 lpp.)

3.

Lanka A. Procesorientēta vērtēšana kā priekšnosacījums profesijas standartā definēto pamatprasību sasniegšanai.//RTU Zinātniskie raksti. 8.sēr.Humanitārās un sociālās zinātnes,10.sēj., Rīga, RTU, 2006. (6 lpp.)

4.

Lanka A.,Lapiņa I.. Vērtēšanas metodoloģijas pilnveide. //RTK Zinātniskie raksti. Augstākā profesionālā izglītība teorijā un praksē. 4.sēj. R., Izdevniecība „RTU”, 2006.(7 lpp.)

5.

A.Lanka u.c. Zināšanu vērtēšana un pašvērtēšana procesorientētās studijās, izmantojot intelektuālu sistēmu, balstītu uz jēdzienu tīkliem. Starpaugstskolu zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference „Mūsdienu izglītības problēmas”. Rīgā, 23.-24.februārī 2006.g.(6 lpp.)

6.

Lanka A. Mūsdienu didaktika postmodernisma kontekstā.// RTU Zinātniskie raksti.8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes, 4. sēj. Rīga, RTU, 2005.(6 lpp.)

7.

Lanka A. Arodpedagogu izglītības satura pilnveides dialektika.// RTU Zinātniskie raksti., 8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes, 4. sēj. Rīga, RTU, 2003.( 6 lpp.)

8.

Lanka A. Augstskolu didaktikas aktuālas problēmas. // Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskie raksti.,8.sērija Humanitārās un sociālās zinātnes, 4. sēj.Rīga, RTU, 2002. ( 6 lpp.)

2.6.3. METODIKĀS PUBLIKĀCIJAS

1.

Līdzautore Assessment of Prior Learning in Vocational Teacher Education. Handbook for assessors. Tallinn, Baltic Print $ Banners, 2010. ( 105 lpp.)

2.

Lanka A. Mācīšanās metodika. Lekciju kurss. Rīga, RTU, 2004. (56 lpp.)

3.

Lanka A., Mūrnieks E. Metodiskie ieteikumi arodskolotāju pamata pedagoģiskās izglītības viengadīgās programmas dalībniekiem. Rīga, RTU, 2004. (14 lpp.)

4.

Lanka A. Metodiskie ieteikumi pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Arodpedagoģija” apguvei. Rīga, RTU, 2004. (22 lpp.)

76

Document info
Document views1288
Page views1322
Page last viewedMon Jan 23 10:31:07 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments