X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 79 / 255

1211 views

0 shares

0 downloads

0 comments

79 / 255

Darbība RTU Zinātnisko rakstu sērijas “ Humanitārās un sociālās zinātnes” redkolēģijā

Darbība RPIVA doktorantūras padomē.

Darbība Rīgas Tehniskās koledžas  Zinātnisko rakstu redkolēģijā

Lektore, konsultante un grāmatu līdzautore LVAVP (Latviešu valodas apguves valsts programma).

Sadarbība ar IZM profesionālās izglītības un tālākizglītības departamentu, lasot lekcijas skolotāju, skolu vadītāju un metodiķu kursos.

Eksperts starpposmu izvērtēšanai IZM Profesionālās izglītības centra nacionālās programmas projektā „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei” .

Eksperts LR Valsts kontroles revīzijas ziņojuma sagatavošanā par Vispārējās izglītības sistēmas realizāciju atbilstīgi izvirzītajiem mērķiem.

5.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Adrese:

Jūrmalas 48, „Piņķi”, Babītes pagasts, Rīgas rajons

LV-2107

Tālruņa nr:

+371 29275506

Faksa nr:

+371 7089152

E-pasta adrese

anita.lanka@rtu.lv   

79

Document info
Document views1211
Page views1245
Page last viewedFri Jan 20 14:34:32 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments