X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 80 / 255

1291 views

0 shares

0 downloads

0 comments

80 / 255

Dzīves un darba gājums

Curriculum Vitae

1.

Vispārīgās ziņas

Vārds, uzvārds: Juris Lauznis

Personas kods: 020452-11573

Dzimšanas vieta: Latvija, Alūksne

Dzīves vietas adrese: Rīgas raj., Stopiņu  nov., Lauznīši   

Izglītība: 1970.-1975 – Rīgas Politehniskais Institūts

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: Lektors, Mg..sc.ing.

Valodu lietošanas prasmes: latviešu, krievu, angļu

2.

Zinātniskā darbība un publikācijas:

Publikācijas:

1.

G.Balodis, J.Lauznis, V.Streļčs, Z.Markovičs. Personālā bezvadu kardiomonitora izstrāde. RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija Datorzinātne, 27. sējums. Rīga, Latvija, 2006., 60 – 64.

2.

G. Balodis, J. Lauznis, Z. Markovičs

Vairāku Bluetooth savienojumu izmantošana datora programmās – RTU zinātniskie raksti, 5.sērija Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas 32. sējums, Rīga, 2007, 29-33 lpp.

3. S. Korsakas, A. Vainoras, J. Lauznis, Z. Markovitch et. all The Human Health Wireless Monitoring and Warning System – Proceedings of International Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, 2007, 236-239p.

4.  G. Balodis, J. Lauznis, V. Strelcs, Z. Markovitch Application of Bluetooth low Power Modes for Monitorin Physiological Patient Data – Proceedings of International Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, 2007,249-252p.

Zinātniskā darbība:

1. „Innovatīva spēkratu dinamisko parametru reģistrācijas un analīzes sistēma”, ERAF projekts 2006-2008 gads;

2.  „Mobīlais personālais kardiomonitors”, EUREKA projekts E! 3489 – Heart Guard, 2005-2007 gads;

3. „Bezvadu tehnoloģiju pielietojums cilvēku fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā”, DITF DADI Datorvadības sistēmu profesora grupas projekts, 2006 gads;

4. „Research and development of wireless capability for CP-PRO ECG recorder”, Welch Allyn Cardio Control, BV, 2004-2006 gads;

3. Pedagoģiskā darbība:

No 1995. gada pasniedzējs RTU

80

Document info
Document views1291
Page views1325
Page last viewedMon Jan 23 11:16:10 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments