X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 81 / 255

1213 views

0 shares

0 downloads

0 comments

81 / 255

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Personas dati:

Zanda Lejniece, pers. kods 261152-13053

Dzimusi Rīgā 1952. gada 26. novembrī

Dzīvo Rīgā, Matīsa ielā 43-25, tālr. mob. 6538877,

e-mail:  Zanda.Lejniece@rtu.lv                                                                        

Izglītība:

Beigusi 1977. gadā Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas specialitāti.

Diploms Nr. Ю 407959.

1995.gadā beigusi minētās fakultātes maģistratūru filozofijas specialitātē. Diploms Nr. 001238. Zinātniskā pētījuma tēma “Sabiedriskā progresa ideja J.G.Herdera filozofijā”(filozofijas vēsture).

Darba pieredze:

Strādā no 1977. gada Rīgas Tehniskajā universitātē par mācībspēku, pašreiz RTU Humanitārā institūta Sociālo zinātņu katedrā par praktisko docenti.

Darba vietas adrese: Rīgā, Āzenes ielā 16, 431. ist., tālr, - 7089250.

Darba apvienošanas kārtībā epizodiski strādājusi par vieslektori Rīgas P.Stradiņa universitātē; Valsts Administrācijas skolā; Starptautiskajā praktiskās psiholoģijas augstskolā, semināru un konsultāciju centrā „Letija”u.c.

Pasniedz sekojošus kursus: “Lietišķā etiķete”, “Oratora māksla”, “Prezentācijas prasme”, “Sociālās attīstības modeļi”, “Pedagoga ētika un etiķete”, “Ētika”.

Piedalījusies kā konsultante un pedagogs konkursa “Zemgales Zeltene 2001” organizēšanā, projekta “Rīga 800” zonas “Rīga ēd” izstrādē, kā arī vadījusi un sastādījusi mācību programmas un  praktiskās nodarbības lietišķās saskarsmes jautājumos P.Stradiņa Klīniskajā un Rīgas pils. 2. slimnīcā, a/s “Latvijas Dzelzceļš” un „Latvenergo” mācību centros, Ceļu satiksmes drošības departamentā un LV Aizsardzības ministrijas rekrutēšanas centrā u.c.

Papildus izglītība:

Mācījusies LU aspirantūrā (1980.-1983.), stažējusies Latvijas Zinātņu Akadēmijas Tiesību un filozofijas institūta Filozofijas vēstures sektorā (1988.g.).

Kvalifikāciju papildinājusi Valsts Administrācijas skolas (1995.g.) un Kopenhāgenas Nila Broka mācību projektos, P.Stradiņa universitātes un mācību centra ‘Letija” teorētiskajos semināros (2101.g.). 205./2006.g. SO Pieaugušo profesionālās tālākizglītības centrā apguvusi Profesionālās pilnveides izglītības programmu (404 st. apjomā) – K – 30 „Profesionālās izglītības pedagoga pedagoģiskās izglītības” programma;  apliecība – PA Nr. 026588.

Autordarbi:

Sagatavotas 40 publikācijas; no tām 19 – zinātniskās, 21 – metodiskās.

Publikācijas zinātniskajos izdevumos:

„Krāsu loma pedagoga ārējā tēla veidošanā”, Ētiskās vērtības: to izpausme un loma pedagoga darbā”, „Ētiskie stili pedagoga darbā”, „Mūsdienu etiķete: tradīcijas un inovācijas”, „Sociālie procesi un etiķetes attīstība” u.c

Lekciju kursi studiju E-vidē RTU portālā „Ortus”:

„Prezentācijas prasme”, „Lietišķā etiķete”, „Ētikas pamati”.

Mācību līdzekļi:

81

Document info
Document views1213
Page views1247
Page last viewedFri Jan 20 16:34:12 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments