X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 84 / 255

1245 views

0 shares

0 downloads

0 comments

84 / 255

Dzīves un darba gājums

1. Vārds, uzvārds:Zigurds Markovičs

2. Personas kods:031236-12706

3. Dzimšanas vieta:Latvija, Alūksne

4. Dzīves vieta:Rīga, Kurzemes pr. 88 – 93 , LV1069

5. Darba vieta:Rīga Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts. Datorvadības sistēmu profesora grupas vadītājs

6. LR zinātniskais grāds, diploms, specialitāte:

-

inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.) diploms B – D Nr. 000383, RTU 1992.

-

inženierzinātņu habilitētais doktors (Dr.habil.cs.ing.) diploms B – Dh Nr. 000077, RTU 1993., informācijas un informācijas sistēmu specialitāte

7. Darba gājums:

1960.g. Latvenergo lauku elektrifikācijas nodaļa

1961.g. Rīgas Aparātu būves rūpnīca

8. Pedagoģiskā darbība:

no 1962.g. – asistents Rīgas Politehniskajā institūtā

no 1965.g. – vecākais pasniedzējs RPI

no 1973.g. – docents RPI

no 1993.g. – profesors Rīgas Tehniskajā universitātē

9. Zinātniskā darba virziens:

-

matemātiskā modelēšana tehnikā, bioloģijā un medicīnā

-

ekspertu sistēmas, datorvadības sistēmas

10. Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (2004.-2010.):

1.

LZP granta Nr. 05.1650 „Intelektuālās datorvadības izveide sistēmu kompleksai vadībai un uzturēšanai”  vadība, 2005. – 2008.

2.

TOP līguma vadība Nr. TOP 05 – 16 „Motorizēto transportlīdzekļu ekspluatācijas parametru un notikumu reģistrators” līdzdalība, 2005.

3.

IZM – RTU pētniecības projekts #U7114 „Bezvadu tehnoloģiju pielietojums cilvēka fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā” vadība, 2006.

4.

Līdzdalība ESF projektā #2005/vPD1/ESF/P1AA/04/3.2.3.2/0004/0067;

5.

Līdzdalība ERAF projektā VPD1/ERAF/CFLA/05/AKP/2.5.1.1/000069/035;

6.

IZM – RTU pētniecības projekts #R7196 „Bezvadu lokālā tīkla WLAN izmantošana cilvēka fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā” vadība, 2007.

7.

IZM – RTU pētniecības projekts R7385 „Mobilā telefona tīkla izmantošana cilvēka fizioloģiskās informācijas pārraidei ar atgriezenisko saiti” vadība, 2008.

8.

RTU pētniecības projekts Nr. ZP – 2008/5 „Asinsspiediena monitorēšanas sistēma ar datu bezvadu pārraidi internetā” vadība, 2009;

9.

LZP grants 09.1240 „Elektronisko pakalpojumu intelektuāla vadība” līdzdalība, 2009 – 2012.

84

Document info
Document views1245
Page views1279
Page last viewedSun Jan 22 02:13:34 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments