X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 85 / 255

1138 views

0 shares

0 downloads

0 comments

85 / 255

Starptautiskie finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība (2004. – 2009.)

1.

Trīspusēja starptautisku zinātniskās sadarbības līguma vadība – Agreement of Collaboration „Complex System Modelling” ar Latvijas universitātes Latvijas kardioloģijas institūtu un Golden Beacom College, Delaware, USA, 2003. – 2008.

2.

EUREKA Project E!3489 HEART GUARD vadība, 2005. -2008.

11. Pēdējo 6 gadu galvenās starptautiskās publikācijas:

1.

E. Stalidzans, Z. Markovitch. Methodology of Control System Development for Biological Systems under Information Insuffieciency // Proc. of International Mediterranean Modeling Multiconference and European Modeling Simulation Symposium, EMS 2005. Marseille, France, 2005, 169. – 175p.

2.

S. Korsakas, A. Vainoras, J. Lauznis, Z. Markovitch u.c. The remote mobile monitoring system for patients with cardiac risk // Proceedings of the International  Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, Lithuania, 26.-28, oct, 2006, 123.-126.p

3.

I.Karpich, Z. Markovičs, I. Markovitcha. Arterial Hypertension Therapy Selection Topological Modelling and production Law Logic // Proceedings of II International Conference „Advanced Information and Telemedicine Technologies for Health”, Minsk, Belarus, 2008, 54-58p.

4.

G. Balodis, J. Lauznis, Z. Markovičs. Use of Mobile Phone for Transsmitting Electrocardiogram in Real Time // Proceedings of International  Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, Lithuania, 2008, 97-100 p.

5.

Z. Markovičs. Ekspertu novērtējumu metodes. Metodisks materiāls. RTU izdevniecība, Rīga, Latvija, 2009, 111lpp;

6.

Z. Markovičs. Datorvadības sistēmu projektēšana. Metodisks materiāls. RTU izdevniecība, Rīga, Latvija, 2009, 110lpp.

12. Kopējais publikāciju skaits:

124 zinātniskās un 40 metodiskas publikācijas, kopā 164.

13. Valodu prasme:

latviešu, krievu, angļu (daļēji)

14. Kvalifikācijas celšana:

Zinātniskās konferencēs, Ļeņingradā, vadot doktorantu darbus, Klinkmann firmas kursi.

15. Profesionālais un sabiedriskais darbs:

-

Latvijas Biznesa Inovācijas centra līdzdibinātājs un valdes loceklis

-

Latvijas Automātikas nacionālās organizācijas valdes loceklis

-

Latvijas Zinātnieku savienības biedrs

-

Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedrs

-

RTU Promociju padomes P – 07 loceklis „Informācijas tehnoloģijas nozare”

-

Informācijas tehnoloģijas nozares Profesoru padomes loceklis

-

RTU Zinātnisko rakstu 5.sērijas „Datorzinātne” tematiskā izlaiduma „Datorvadības tehnoloģijas” atbildīgais redaktors

85

Document info
Document views1138
Page views1172
Page last viewedWed Jan 18 07:10:17 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments