X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 87 / 255

1344 views

0 shares

0 downloads

0 comments

87 / 255

Dzīves un darba gājums

1.

Vārds, uzvārds: Andris Ozols

2.

Personas kods: 290943-10930

3.

Dzimšanas vieta: Latvija, Jelgava

4.

Dzīves vieta: Sudrabu Edžus iela 30-1, Rīga, LV 1014, Latvija

5.

Darba vieta: Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts (DADI).

6.

LR zinātniskais grāds, diploms Nr., specialitāte: Inženierzinātņu doktors, B-D Nr. 000534, automātika.

7.

Praktiskā darbība: 1970–1975.g.g. LR Zinātņu akadēmija, Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūts.

8.

Pedagoģiskā darbība: 1976–1985.g.g. Rīgas politehniskais institūts (tagad – Rīgas Tehniskā universitāte), vecākais pasniedzējs. No 1986.g. līdz šim brīdim – docents RTU DADI .

9.

Zinātniskā darba virziens: Ceļu satiksmes integrētas vadības un informācijas sistēmas.

10.

Piedalīšanās pētniecisko darbu veikšanā (2001 – 2008):

1.

2001-2003.g.g. granta Nr.01.0860 “Transporta lokālas adaptīvas vadības algoritma izstrādāšana” zinātniskais vadītājs.

2.

2004.g. granta Nr. 04.1262 „Transporta lokālas adaptīvas vadības algoritma    izstrādāšana un analīze” zinātniskais vadītājs.

3.

2005-2008.g.g. granta Nr. 05.1657 „Ceļu satiksmes informācija un industriālā informācijas tehnoloģija (IIT) zinātniskais vadītājs.

11.

Pēdējo gadu galvenās starptautiskās publikācijas:

1.

A.Ozols, Laika intervālu sadalījuma izpēte ceļa kontroles zonā starp pretēju plūsmu transporta līdzekļiem. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko rakstu krājums, sērija ”Computer Science”, izlaidums „Datorvadības tehnoloģijas”, Izdevniecība „RTU”, 2005. Rīga, 52-56.

2.

A.Ozols, Transporta līdzekļu intensitātes analīze uz daudzjoslu ceļiem. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko rakstu krājums, sērija ”Computer Science”, izlaidums „Datorvadības tehnoloģijas”, Izdevniecība „RTU”, 2006. Rīga, 108-113.

3.

D.Bļizņuks, A.Ozols, Industriālie tīkli laikā kritiskos uzdevumos. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnisko rakstu krājums, sērija ”Computer Science”, izlaidums „Datorvadības tehnoloģijas”, Izdevniecība „RTU”, 2007. Rīga, 51-59.

12.

Kopējais zinātnisko darbu skaits: 54.

13.

Valodas prasme: ValodaLasītRunātRakstīt

                              Latviešumātes valoda

Vāculabividuvējividuvēji

Krievuteicamilabilabi

14.

Kvalifikācijas celšana: Patstāvīgi, izmantojot Darmštates Tehniskās augstskolas, Hanoveras universitātes, Bohumas universitātes, firmas SIEMENS un citu tehnoloģiskā ziņā attīstītu ārzemju augstāko mācības iestāžu un firmu metodiskos un zinātniski pētnieciskos materiālus.

15.

Profesionālais un sabiedriskais darbs: RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Domes loceklis, Zinātniskais vadītājs maģistrantiem studiju virzienā “Datorvadības sistēmas”.

87

Document info
Document views1344
Page views1378
Page last viewedWed Jan 25 01:36:34 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments