X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 88 / 255

1316 views

0 shares

0 downloads

0 comments

88 / 255

Dzīves un darba gājums

Vārds:                                Valerijs

Uzvārds:                              Zagurskis

Personas kods:                    100743-11215

Dzimis:                               1943.gadā 10. jūlijā, Vorkuta ( Krievija)

Zinātniskais grāds:              Datorzinātņu habilitētais doktors ( Dr.habil.sc. comp.)       

Darba vieta:                         Rīgas  Tehniskā universitāte

Ieņemamais amats:              Profesors,

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedras vadītājs

Telefons darbā:                    (+371) 67089543

Mobil. tel:                            (+371)  26321545

Fax:                                      (+371)  67089520

E-mail:                                 tikltehn@egle.cs.rtu.lv,

Valerijs.Zagurskis@rtu.lv,

WWW lapas:                       http://www.lza.lv, http://www.edi.lv,

http://www.cs.rtu.lv/DADI/tikli.html

Mājas adrese                       Dravnieku 2-39, Rīga, LV-1021

Izglītība:         1950-1960. gg. Rīgas 35. vidusskola

1960- 1965. gg, Rīgas Politehniskais institūts, kvalifikācija inženieris -

elektriķis  matemātisko un skaitļojamo mašīnu un aparātu specialitātē, ( Diploms  O No 415351)

Akadēmiskie

nosaukumi un

zinātniskie grādi :

1972.g.        Tehnisko zinātņu kandidāts, tehniska kibernētika  un                

                          informācijas teorija, Latvijas Zinātņu akadēmija,                            (diploms  MKD No 018304 )                             

1978.g.         Vecākā zinātniskā līdzstrādnieka  zinātniskais nosaukums                    

1990.g.        tehnisko zinātņu doktors, Augstākās atestācijas komisija,

Krievijas Zinātņu akadēmija ( diploms DT No 002109 )  

1992.g.         Datorzinātņu habilitētais doktors, Latvijas Universitātes,

( Diploms C-Dh No 000011) , Informātika

1993. g.       Profesors, Elektronikas un datorzinātnes institūts,                                 

Latvijas Universitāte  ( Profesora diploms P-D No 004)

2001g.           RTU profesors (diploms Nr.55)

Darba gaitas:      1960-1962.gg.Tehniķis, Rīgas Radio rūpnīca

1965-1968.gg.Inženieris elektroniķis, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija

1969-1973.gg.Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks. Elektronikas un datorzinātnes institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija

1973-1983.gg.Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, Elektronikas un datorzinātnes institūts, Latvijas Zinātņu akadēmija

88

Document info
Document views1316
Page views1350
Page last viewedTue Jan 24 07:08:32 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments