X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 94 / 255

1233 views

0 shares

0 downloads

0 comments

94 / 255

2.

V.Zagurskis, Datorsistēmu vadības rīki, 2004.g., 53.lpp.,RTU, DITF,DADI,DTSTK, (elektr.vers.)

3.

V.Zagurskis, Starptīklu apmainas projektšanas pamati, 2004.g.,30.lpp.,RTU, DITF,DADI, DTSTK, (elektr. vers)

4.

V.Zagurskis, Bezvadu vides piekļuves vadības protokoli, 2005.g., 22.lpp.,RTU, DITF, DADI, DTSTK, ( elektr . vers.)

5.

V.Zagurskis, 10 Gigabit Ethernet datu apkopojums , 2004.g., 50.lpp., RTU,DITF, DADI, DTSTK, (elektr.vers.)        

6.

V.Zagurskis,  Pārklājums bezvadu speciālajos sensoru tīklos, 2006.g., 21.lpp., RTU, DITF, DADI, DTSTK, ( elektr . vers.)

7.

V. Zagurskis, Daudz protokolu atzīmes komutāciju vidē (MPLS). 2006.g. 42 .lpp., RTU, DITF, DADI, DTSTK, ( elektr . vers.)

8.

V. Zagurskis, IT Guru palīgs, 2006.g., 38. lpp., RTU, DITF, DADI, DTSTK, ( elektr . vers.)

9.

V. Zagurskis, Bezvadu tehnoloģiju pielietošana sensoru tīklos, 2006.g., 99. lpp., RTU, DITF, DADI, DTSTK, ( elektr . vers.)

10.

V.Zagurskis, R. Kuzmenkovs, Harvardes arhitektūras RISC-procesoru ar sadalītu datu un programmas atmiņas piekļuvi, (Laboratorijas darbi, mācību līdzekli), 2008.g., 29. lpp., RTU, DITF, DADI, DTSTK, (elektr. vers.)

Visi faili atrodas RTU ORTUS E-Studijas : Datoru tīklu un sistēmas arhitektūra - DST 450; Datoru tīkli un sistēmas -  DST477 V.Zagurskis:  https://moodle.rtu.lv/moodle/files/index.php

ESF projekti  :  

V.Zagurskis: dalība starptautiskos ESF projektos -līgumi

No:           2005/0131/VPD1/ESF/PIAA04/APK/3.2.3.2/0004/0067

                  Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra (DTSA)

No :         2005/0125/VPDI/ESF/PIAA/APK/3.2.3.2/0062/0007

                  Datoru tīkli (DT)

3.Organizatoriska darbība:

Starptautiskā Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) biedrs, No40187763,  Datoru Associacijas (ACM-Association for Computing Machinery)biedrs No4776480, Latvijas Zinātnieku padomes loceklis, Žurnāla „Automātika un datortehnika”( Automatic Control and Computer Science) redkolēģiju  loceklis, RTU zinātniskos rakstu „Datorzinātne, datorvadības tehnoloģijas” redkolēģiju loceklis,  RTU,DITF,DADI, DTST katedra vadītājs, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesoru padomes loceklis no 1997, habilitācijas un promocijas padomes loceklis no 2003, RTU DITF Domes loceklis, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes  habilitācijas un promocijas padomes loceklis no 2003.g., RTU Senāta loceklis. Eiropas Savienības ekspertu komisiju loceklis (Eiropas Sociālā fonda 1.1.1.2 aktivitātes projekts 1DP/1.1.1.2 0/ 09/APIA/VIAA/138),

LZP ekspertu komisiju loceklis ( Datorzinātne, Informācijas tehnoloģijas, Elektronika

94

Document info
Document views1233
Page views1267
Page last viewedSat Jan 21 15:47:49 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments