X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 99 / 255

1281 views

0 shares

0 downloads

0 comments

99 / 255

Priekšmeta situācijas apraksts un analīze:

Reālo situāciju apraksts un analīze, kur tiek izmantotas datorgrafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes,

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Pirms lekcijas jāatkārto iepriekšējās lekcijas viela. Pirms laboratorijas darbu izpildes ir jāiepazīstas ar konkrētu algoritmu un izstrādāt programmu, kas realizē šo algoritmu ar datora palīdzību.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:

Datorgrafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes attīstības tendences un lietošanas sfēras.

Kalendārais plāns.

Ne

dēļa

Lekcijas temats

Laboratorijas darbi

1

Ievads datorgrafikā un attēlu apstrādē

2

Grafiskie primitīvi. Rastru grafikas algoritmi.

3

Grafiskie primitīvi. Rastru grafikas algoritmi.

4

2D objektu attēlošanas uzdevumu realizācija. 2D objektu ģeometriskā transformācija.

5

2D objektu attēlošanas uzdevumu realizācija. 2D objektu ģeometriskā transformācija.

6

3D objektu attēlošanas uzdevumu realizācija

7

Ievads tēlu atpazīšanā. Vidējais un empīriskais risks atpazīšanas uzdevumos.

8

Atpazīšanas algoritmi, kas pamatojas uz attāluma funkcijām.

9

Atpazīšanas algoritmi, kas pamatojas uz attāluma funkcijām.

10

Tēlu atpazīšanas statistiskās metodes

11

Atpazīstošie neironu tīkli.

12

Atpazīstošie neironu tīkli

13

Klāsteranalīze.

14

Attēlu kodēšana un kvantēšana

15

Telpiskā diferencēšana un izlīdzināšana

16

2D attēlu lineārā apstrāde

RTU studiju priekšmetsDatoru ciparvadības sistēmas un to projektēšana”

99

Document info
Document views1281
Page views1315
Page last viewedMon Jan 23 08:33:34 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments