X hits on this document

459 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 124

Modulator of electron injector of industrial accelerator ILU-10.

P.108. Evgeny Perepelkin, Alexey Vorozhtsov, Sergey Vorozhtsov and Leonid Onischenko (Joint Institute Nuclear Research /DLNP, LPP Dubna, Moscow Region) BEAM DYNAMICS SIMULATIONS FOR THE CUSTOMS CYCLOTRON

 • P.

  109.

 • H.

  Dorschner, M.Stephan, U.Wagenknecht, G.Heinrich (Leibniz- Institute of Polymer

Research Dresden, Dresden, Germany) ELECTRON ACCELERATOR ELV-2 IN POLYMER RESARCH- DIRECT COUPLING OF POLYMER EXTRUSION FOR MODIFICATION IN MOLTEN STATE

P.110.

V.V.Tarnetsky,

V.L.Auslender,

V.A.Gorbunov,

I.V.Gornakov,

I.G.Makarov,

S.A.Maksimov,

G.V.Serdobintsev, A.V.Sidorov,

 • K.

  N.Chernov, V.G.Cheskidov, B.L.Factorovich,

 • M.

  V.Korobejnikov, G.I.Kuznetsov, A.N.Lukin,

  • N.

   V.Matyash, G.N.Ostreiko, A.D.Panfilov,

 • M.

  A.Tiunov, V.O.Tkachenko, A.A.Tuvik (Budker

Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk, Russia) Status of Work on 5 MeV 300 kW Industrial Electron Accelerator Prototype

 • P.

  111.

 • N.

  I.Alinovsky, A.D.Goncharov, V.F.Klyuev, A.V.Kozhemyakin, A.M.Kryuchkov, V.

 • V.

  Parkhomchuk, M.V.Petrichenkov, S.A.Rastigeev, V.B.Reva (Budker Institute of

Nuclear Physics, Novosibirsk, Russia) Status of Accelerator Mass Spectrometer at BINP

 • P.

  112.

 • V.

  P.Laricheva,

A.F.Korotkiy,

V.V.Krayushkin,

L.A.Smirnova,

B.A.Kovalev,

N.P.Chelnakov (Branch of FSUE "Karpov Institute of Physical Chemistry", Obninsk, Russia); Vymorkov N.V., Nikulina I.P. (FSUE ONTPP "TECHNOLOGIYA", Obninsk, Russia) ELECTRON BEAM TECHNOLOGY FOR MANUFACTURE OF COMPOSITIONS WITH UNIQUE CHARACTERISTICS

 • P.

  113.

 • E.

  Antokhin (Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk, Russia); T.Fujisawa,

 • M.

  Kumada, T.Matsumoto and S.Wakasa.

Magnet system for PET cyclotron based on permanent magnets.

 • P.

  114.

 • V.

  Aleksandrov, Y.Jongen, N.Kazarinov, V.Shevtsov, G.Shirkov, A.Tuzikov (Joint

Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia) Screening of injection channels for superconducting cyclotron C400

 • P.

  115.

 • B.

  Bayanov, V.Belov, S.Taskaev, E.Zhoorov (Budker Institute of Nuclear Physics,

Novosibirsk, Russia)

23

100

100

101

101

102

102

102

103

Document info
Document views459
Page views461
Page last viewedWed Jan 18 08:45:01 UTC 2017
Pages124
Paragraphs2598
Words40832

Comments