X hits on this document

16 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 6

FOUNDATION fieldbus™

mení vaše pracovné prostredie

Stále viac uživateľov chce odstrániť obmedzenia uzavretých automatizačných systémov aby zvýšili zisk a výrobný potencial. Hľadajú pravú riadiacu základňu navrhnutú pre integráciu inštalovaných zariadení, ktorá dokáže spoluúčinkovať s existujúcimi systémami a chrániť hodnotné investície.

Fieldbus Foundation odpovedá na túto požiadavku vývojom revolučnej technológie ktorá “Mení pracovné prostredie” priemyselnej automatizácie.

FOUNDATION Fieldbus™ riešenia ponúkajú otvorené riešenia, integrácie, procesnú integritu a obchodnú inteligenciu. Splňuje požiadavky trhu na tesnú integráciu automatizačnej infraštruktúry umožnujúc výrobniam a závodom optimalizovať CapEx (investíčné) a OpEx (operačné) náklady.

“Zákazník by nemal zabudnúť na reálny cieľ implementácie Filedbusu: spoĺahlivú prevádzku a zvýšenie zisku. U firmy Shell, fieldbus technológia zlepšila využitie vyrobného zariadenia , znížila ceľkové náklady a redukovala cenu údržby”

James Rhame Védúci rozvoja Shell Chemical

FOUNDATION Technológia – Je viac ako Fieldbus Protokol

Digitálna prístrojová sieť vytvára síce komunikačné prostriedie, ale tým to končí. Technológia FOUNDATION je omnoho viac ako o komunikácii. Je to systém vízie budúcnosti vytvárajúci infraštruktúru priemyselnej autom- atizácie budúcnosti.

použijú správne pomôžu operátorom a ulahčujú ovladanie procesu. Iba FOUNDATION fieldbus umožnuje pravú distribúciu riadenia ako aj ineroperabilitu zariadení a subsystémov bez potreby zákazníckého programovania.

Výkon na integráciu Vašej prevádzky v podniku

Technológia FOUNDATION umožnuje uživatelom “Slobodu voľby” najlepšieho prístroja vo svojej triede interoper- abilitu od zákazníkom vybraných dodavatľov a riadiace systémy pre “Výkon na integrovanie” , subsystémy a prístroje rôznych výrobcov.

Priemyselný štandart – Zavedený celosvetovo

FOUNDATION fieldbus dodá zákazníkom výkon na inte- gráciu ich prevádzky v podniku a slobodnú voľbu ako integrovať.

Architektúra H1 / HSE fieldbus, nilen integruje existujúce systémy a bus protokoly, ale tiež zjednocuje prístroje, riadiace systémy a subsystémy, servery a veĺké generá- tory údajov v celom podniku.

“Náš posun k adaptácii FOUNDATION fieldbusu bol prirodzeným následkom zlepšenéj stability výrobných proceso , lepšej znalosti stavu výrobných zariadení a zníženia výpadkov v dôsledku zavedenia tejto technológie. Interoperatibilita a implementácia riadenia na procesnej úrovni boli tiež klúčovými faktormi počas doby našeho vyhodnocovania.”

Carlos Henrique Wildhagen Moura Technický konzultant Petrobras

Od predstavenia v roku 1994 Fieldbus Foundation otvorenou technologiou dostal nevídanú priemyselnu podporu. Celosvetovo su nainštalované desiatky tisíc fieldbus riadiacich systémov a viac ako milion fieldbus priístrojov. FOUNDATION fieldbus je prakticky uznávaným priemyselným štandartom a je plne kompatibilný s medzinárodnými fieldbus normami ako napr. ISAS50, IEC 61158 a CENELEC EN50170.

Jediné komletné, Fieldbus riešenie schopné spolupráce

FOUNDATION fieldbus je výkonný plne digitálny obojs- tranný komunikačný systém pripájajúci procesné prístroje na jedinu riadiacu sieť. Technológia ponúka kompletné otvorné fielbus riešenie: H1 fieldbus pre spojitú reguláciu a rýchly Ethernet = High Speed Ethernet (HSE) na báze COTS pre rozvinutú procesnú reguláciu, hybridné riadenie ako aj nespojitú automa- tizáciu.

FOUNDATION fieldbus umožňuje “vyťažiť” dóležité infor- mácie z technologického procesu. Ak sa tieto informácie

FOUNDATION fieldbus dodáva stabilné digitálne riadenie zakladajúce na integrovanej systémovej architektúre s vysokou rychlosťou ako základom pre riadenie prevádzky. Toto následne odstraňuje limity interoper- ability poľných prístrojov, regulátorov a subsytémov.

Fieldbus technológia dnes zjednocuje inteligentnú inštrumentáciu s analytickou sieťou aby sa dosiahol plne diditálny prístup pre procesné parametre a údaje v mieste merania.

Document info
Document views16
Page views16
Page last viewedSat Dec 24 11:26:29 UTC 2016
Pages6
Paragraphs192
Words2234

Comments