X hits on this document

19 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 6

Zlepšené obchodné výsledky – Kdekoľvek sa vyrába

Oil & Gas Operations

 • Chemical

Petrochemicals Biotech Pharmaceutical S t e e l M i n i n g Nuclear Pulp & Paper Processing Chemical Pharmaceutical Power Generation Oil & Gas Operations

 • Waste Oil recovery

Oil Operations

Petroch

Chemical

Oil & G

Oil & Gas Operations

Oil & Gas Operations

Chemical

 • Chemica

Počnúc petrochemickou výrobou na Strednom Východe až po dobývanie ropy a plynu v Nigérii, FOUNDATION fieldbus vylepšuje obchodné výsledky priemyselných podnikov v celej Európe ako aj vo svete.

Plánovanie riešení pre náročné aplikácie

Technológia FOUNDATION fieldbus je navrhnutá na kritické riadiace aplikácie a je jediným fieldbus riešením splňujúcim všetky náročné požiadavky zákazníkov ako napr.: nevýbušné prevedenie včitane konceptu Fieldbus Intrinsic Safety Concept (FISCO), podporu prístrojov napájaných busom s využitim existujúcej štruktúry vodičov.

Typické aplikácie zahrňujú:

 • -

  spojité riadenie uzavretých slučiek

 • -

  dávkovacie sekvencie

 • -

  Vyskokorýchostné riadenie procesov

 • -

  Integráciu informácii

 • -

  Riadenie receptúr

 • -

  Získavanie a zber údajov

 • -

  Integrovanie existujich systémov riadenia

“Okrem výhod zníženia inštalačných náklado , technológia fieldbus ponúka taktiež veľkú pridanú hodnotu ako napr.: diagnostiku a parametrizáciu prístrojov. Naviac nesmieme zabudnúť na úspory nákladov na údržbu.”

Michael Schwibach, BASF AG

Rýchlejšie uvádzanie do prevádzky a zníženie nákladov

FOUNDATION fieldbus využíva výhody súčasnej inteligentnej inštrumentácie aby sa zrealizovalo spoľahlivé deterministické riadenie. Požadavka na počet vodičov sa znižuje, redukuje sa čas nánrhu, doba a náklady uvádzania do prevádzky Naviac sa znižujú inštalačné a investičné náklady – Vaše krit- ické kapitálové výdavly.

Narozdiel od tradičných technológií riadenia FOUNDATION fieldbus poskytuje system samodiag- nostiky podporujúci proaktívnu údržbu prístrojov. Diagnostika Fieldbus je taktiež kľúčom k implemen- tácii rozvinutých riešení pre údrźbu výrobných prostriedkov. Výsledok znižuje prevádzkové náklady a zlepšuje zisk.

FOUNDATION fieldbus v kombinácii s udržbárskym SW pre záakladne prostriedky eliminuje vysoké náklady preventívnej údržby ako napr.: periodickú rekonštrukciu ventilov. Zdroje vynaložené na opravu alebo údržbu zariadení nie sú zbytočne vyhodené na zariadenia ktoré to nevyžadujú. Šetrí sa taktiež čas údržby.

Väčšia účinnosť ovplyvní Váš čistý zisk

Inštaláciou FOUNDATION technológie môžete vytvoriť systém na základe skúseností na posilnenie zamestnancov k zavedeniu trvalých zlepšení pri prevádzkovaní technologických procesov. Sprístupnením informácii z procesu prostredníctvom moderného riadiaceho systému fieldbus, Vám umožní efektívnejšie prevádzkovať, ale skutočné výhody sa objavia až po uvedení do prevádzky.

Toto zahrňuje:

 • -

  Zvýšenie dostupnosti

 • -

  Redukciu výpadkov

 • -

  Väčšiu flexibilitu výroby

 • -

  Zníženie procesnej variability

 • -

  Zvýšenie výroby

 • -

  Zlepšenie využívania základných prostriedkov

 • -

  Zníženie nákladov na údržbu

 • -

  Produkty s vyššou kvalitou

 • -

  Zlepšenie bezpečnosti a súčinnosti s predpismi

“Očakávame rovnakú funkcionalitu ako pri konvenčných technológiach, s vylepšeniami pri uvádzaní do prevádzky, validácii a údržbe. Odskúšané riešenia sa teraz inštalujú v Novartise ”

Dr. Joachim Zobel Starší inžinier automatizácie Novartis Pharma

Document info
Document views19
Page views19
Page last viewedMon Jan 23 10:53:08 UTC 2017
Pages6
Paragraphs192
Words2234

Comments