X hits on this document

20 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 6

Ako Fielbus zvýhodňuje koncových uživateľov

 • Gas Verarbeitung

  • Oil & Gas Operations

 • Water Treatment

hemicals

  • Petrochemicals

  • Chemical

 • Oil & Gas Operations

Gas Operations

al

Carbowil Spolka, Polsko Carbowil Spolka si zvolil Fieldbus Non- Incentive Concept (FNICO) napájacích zdrojov a inštalácie komponentov pre inštrumentáciu nového fieldbus projektu vo výrobni kysličniku uhličitého vo Wloclaweku. Časť prevádzky je klasifikovaná vo výbušnej Zone 2 kde sa vyžadoval jednotný system údržby vhodný aj pre Zónu 2. Vybrané riešenie s FOUNDATION fieldbus splnilo perfektne všetky požiadavky.

Tatneft-NK-Oil, Russia Závod v Nizhnekamsk je prvou petrochemickou prevádzkou v Rusku ktorá vyrába syntetický motorový olej. Výstavba bol v rokoch 2002-2003 a spustenie do prevádzky bolo v septembri r. 2003. FOUNDATION fieldbus technológia zabezpečuje otvorenú decentralizovanú digitálnu riadiacu architektúru v bezpečnom prevedení proti výbuchu, ktoré zabezpečuje široké diagnostické infrmácie o stave zariadení

Degussa, Germany Degussa Herne rozšírila kontinuálnu prevádzku s FOUNDATION fieldbusom. Velkosť investicie bola porovnatelná s klasickým riešením, ale ponúkla pre operátorov množstvo dodatočných výhod ako napr.: zníženie vypadkov výroby a rozšírenú udržbu základných prostriedkov.

LUKOIL, Russia V roku 2002 LUKOIL modernizoval svoju rafinériu s technológiou FOUNDATION fieldbus. Závod produkuje 12 milionov ton benzínov ročne. Rafinéria inštalovala fieldbus vo výrobni mazacích olejov pri dávkovani, v úpravni vôd a znovuzískávaní vodíka s viac ako 3000 prístrojmi. Využívaním fieldbusu umožnilo Lukoilu znížiť náklady na údržbu a riadiť základné prostriedky v závislosti od požiadaviek trhu.

Shell, Nigeria Fieldbus Intrinsically Safe Concept (FISCO) pre napá- jacie zdroje, bol zvolený pre projekt Bonny Island Terminal, pre nový terminal s 24 olejovými zásob- níkmi Shell Petroleum Development Corporation v Nigerii. Riadiaci system zahrňuje sieť 6000 FOUNDATION fieldbus prístrojov, z toho je 1600 umiestnených vo výbušnom prostredí.

Shin-Etsu, Holandsko Shin-Etsu je najväčším výrobcom PVC na svete. Vinil Chlorid Monomer sa dopravuje prostredictvom potrubia z výrobne v Rotterdame do závodu v Pernis kde sa vyrába PVC. Základná inštalácia pozostáva z 35 Fieldbusových segmentov umiestnených vo výbušnej Zóne 2, používajúc riadenie v poli. Vďaka FOUNDATION fieldbus technológie sa dali vylúčiť chyby inštalačných vedení a zakončovacích členov ktoré boli identifikované ako hlavná príčina prob- lémov údržby.

AKO ZAČAŤ

Účasť v regionálných aktivitách koncových zákazníkov

Koncový zákazník získá hodnotnú asistenciu v implementacii FOUNDATION fieldbus pri účasti v regionálnom zasadaní koncových zákazníkov Fieldbus Foundation (EUC). Zasadanie EUC se tradične koná v mnohých regionoch ako napr. v:

 • -

  Francúzsko

 • -

  Nemecko

 • -

  Spojené královstvo (UK)

 • -

  Holandsko

 • -

  Rusko / CIS,

-

 • a mnoho

ďalších.

Víac informácíi získáte na adrese: info@fieldbus.org

Globálne certifikované výukové strediská

V Evrope ponúkajú tieto certifikované strediská kurzy v ľahko prśtupných miestach – pomôžu Vám pripraviť Váš podnik pre plné využitie téjto revolučnej tech- nológie. Regionálne školíace stredisko zajisťuje:

BIS Prozesstechnik GmbH Frankfurt, Germany www.bb-industrialservices.com

STC Brielle Rotterdam, Holandsko www.stc-r.nl

Document info
Document views20
Page views20
Page last viewedMon Jan 23 21:56:54 UTC 2017
Pages6
Paragraphs192
Words2234

Comments