X hits on this document

17 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 6

Fieldbus Foundation

  • harmónia, istota a spoľahlivosť

Fieldbus Foundation je globálna organizácia poskytu- júca prijatie nových digitálnych riadících technologií už viac ako jednu dekádu. Tato nadácia pomáhá zaviesť jednoduchý medzioperačný fieldbus štandart. Experti z oblasti technologií vyvíjajú túto modernú fieldbus architektúru a tým menia budúcnosť procesnej a priemyslovej automatizácie.

Sloboda výberu kvalitných zariadení

Vďaka technologii FOUNDATION majú koncoví zákazníci možnosť voľby kvalitných řiadíacích jednotiek podĺa technickej špecifikácie ich aplikácie. Tato tech- nológia tiež poskytuje ďalšie možnosti pri integrácii zariaďovacieho modelu aplikácie (enterprise model).

Dôsledné testovanie zariadení nadacie Foundation Fieldbus a registracie programu, zákazníkom umožňuje vybrať z rastúceho výberu medzioperač- ných Fieldbus produktov ponúkaných poprednými svetovými dodavatelmi. Fieldbus jednotky majú oficiálnu registračnu pečať nadácie. Pracujú na digitálnej ríadícej sieti bez straty integrity a funkcionality.

To znamená, že si zákazník môže vybrať zariadenie, ktoré mu nejlepšie vyhovuje a to bez ohľadu na výrobcu.

Otvorená a nezávislá platforma automatizácie prostredí

FOUNDATION Electronic Device Description Language (EDDL) je programovací jazyk na textovej bázy, ktorý slúží k popisu digitálnej komunikácie inteligentnych zariaídení u operačných systémov (OS) a u rozhraní medzi človekom a strojom (HMI-Human Machine Interface). EDDL umožňuje hosťujúcím systémom výrobcov vytvoriť jednoduché inžinierské prostredie, ktoré eliminuje potrebu ovládačov zakaznických softwarov pre každý typ zariadenia.

Fieldbus Foundation bol nedávno signovaný dodatkom zmluvy s HART Communication Foundation, PROFIBUS User Organisation a OPC Foundation pre další vývoj EDDL. Tento spoločný projekt chrání priemyslové investicie v EDDL tým, že využije dodatky štandardu IEC 61804. S EDDL nepotrebujú vývojáry týchto zaríadení počítať so záťažou navrhovánia programovania grafického uživatelského rozhrania prevádzkovaného na rôzných platformách a prostrediach – od rozsiahlých HMI až po malé handheldy. Namiesto toho môžu využíť schopností grafického rozhrania poskytovaného príkazmi v EDDL.

Nové iniciativy smerujúce do budoucnosti

Technologia Fieldbus Foundation robí pokroky na základe zmien požiadavok na trhu. Napríklad bol spustený náš program bezpečnostných systémových jednotiek (SIS) zabývajúcí se rastúcími svetovými požiadavkami pre včleňovanie FOUNDATION technologií medzi komerčné bezpečnostné produkty.

Do FOUNDATION architektury máme tiež rozpracované normovanie rozhranie vzdialených I/O (Remote I/O). Doplnok pre vzdialené I/O naviac prbližuje integráciu procesnej inštrumentácie so systémovým riešením Fieldbus Foundation.

“Čo nám FOUNDATION fieldbus dává, to je dodavatelsky-neutrálne DCS. Keď je riadenie v prevádzkových zariadeniach, uživateľ je viazaný s jeho systémovým dodavateľom len v rozsahu funkcií ktoré sú poskytnuté.”

John D. Rezabek Lead Control Engineer ISP Lima BDO Manufacturing

“Ozajstne otvorené a modulárne distribuované prevádzkové riadenie architektury a rozsiahlé diagnostické schopnosti nám umožňujú implementovať podstatné procesné vylepšenia.”

Hamilton Roberto Baldo Asset Management Rhodia

MIS

Data Warehouse Data Mining

APPLICATIONS

INTEGRATION LAYER (HSE)

Flexible Function Blocks

PLANT INSTRUMENTATION LAYER (H1)

Configuration Diagnostics

Asset Management Trending/Data Historian Supervisory Data Acquisition (SCADA)

100 Mbit/s Backbone H1 Integration Data Server Integration High-speed Devices

Control In The Field

Advanced Alarming Intrinsic Safety

Local Time Stamping

Document info
Document views17
Page views17
Page last viewedWed Jan 18 14:04:56 UTC 2017
Pages6
Paragraphs192
Words2234

Comments