X hits on this document

171 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 38

ทำไมจึงต้องวิเคราะห์ข้อสอบ

1.

ปรับปรุงข้อสอบ

ภาษา

คำตอบที่ถูกต้อง

ความยากง่าย

อำนาจจำแนก

ประสิทธิภาพของตัวลวง

2.

ปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการสอน

3.

ค้นหาข้อบกพร่องในการเรีย

อรุณี วชิราพรทิพย์

Document info
Document views171
Page views176
Page last viewedSat Dec 10 21:14:58 UTC 2016
Pages38
Paragraphs415
Words940

Comments