X hits on this document

183 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 38

ทำไมจึงต้องวิเคราะห์ข้อสอบ

1.

ปรับปรุงข้อสอบ

ภาษา

คำตอบที่ถูกต้อง

ความยากง่าย

อำนาจจำแนก

ประสิทธิภาพของตัวลวง

2.

ปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการสอน

3.

ค้นหาข้อบกพร่องในการเรีย

อรุณี วชิราพรทิพย์

Document info
Document views183
Page views188
Page last viewedTue Jan 17 09:11:22 UTC 2017
Pages38
Paragraphs415
Words940

Comments