X hits on this document

16 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 4

REVISTA ROMÂNÅ DE NEUROLOGIE – VOL. V, NR. 3, AN 2006

Epilepsie convulsivantå 10,0%

90,0%

Figura 1 Procentul MCPCN din total internåri

cerebralå, tomografie computerizatå, rezonan¡å mag- neticå nuclearå cerebralå, examenul lichidului cefalora- hidian, ultrasonografia arterelor de la baza craniului ¿i la unii bolnavi a arterelor intracerebrale.

REZULTATE

  • Mai întâi enumeråm afec¡iunile epileptogene convulsivante neepileptice întâlnite în studiul nostru, cu procentele gåsite, apoi le vom discuta pe fiecare. Astfel am întâlnit MCPCN în: accidente vasculare cerebrale 20%, traumatisme cranio- cerebrale 10%, sincope 6%, alcoolism 5%, tumori cerebrale 5%, boli infec¡ioase 5%, parazitoze intes- tinale 4%, hipoglicemie 4%, tulburåri de metabo- lism hidroelectrolitic 4%, caren¡å de vitamina B6 2%, convulsii febrile 2%, insuficien¡å renalå 1%, insuficien¡å hepaticå 1%, porfirie 1%, insola¡ie 1%, acces convulsiv indus de electrocutare 1%, crizå convulsivå istericå 1%, boli degenerative ale siste- mului nervos central 1% ¿i disembrioplazii 1% (figura 2).

  • Cele mai frecvente accidente vasculare cerebrale debutate cu MCPCN au fost hemoragiile cerebrale

Accident vascular cerebral Traumatisme cranio-cerebrale Sincope Alcoolism Tumori cerebrale Boli infec¡ioase Hipoglicemie Tulb. metabolism hidroelectric Caren¡å vit. B6 Convulsii febrile Insuficien¡å renalå Insuficien¡å hepaticå Porfirie Insola¡ie Acces conculsiv indus de electrocutare Criza convulsivå istericå Boli degenerative ale SNC Disembrioplazii

6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

10%

20%

Figura 2 Procentul afec¡iunilor care au produs MCPCN

143

8% (mai ales hematoamele intracerebrale), hemo- ragiile subarahnoidiene 4%, ramolismentele cere- brale provocate de ocluzia arterelor cerebrale 3%, infarctele corticale embolice 2%, encefalopatia hi- pertensivå 1%, malforma¡ii vasculare cerebrale (mai ales anevrismele cerebrale ¿i angioame arterio-ve- noase) 1%, tromboflebitele cerebrale 1% (figura 3).

  • În func¡ie de intervalul traumatism – crizå convul- sivå, crizele posttraumatice pot fi împår¡ite în crize precoce, care survin în prima lunå ¿i crize tardive, care apar dupå aceastå perioadå. Crizele precoce apar dupå como¡ie cerebralå, fracturå cranianå cu înfundare sau hemoragie secundarå, hematoame endocraniene, plågi cranio-cerebrale penetrante. Convulsiile au apårut mai ales în traumatismele craniene mai aproape de zonele motorii. Crizele precoce au avut în unele cazuri un caracter episo- dic, dispårând odatå cu vindecarea leziunilor care le-au produs. În alte situa¡ii dupå o perioadå „mutå“ în care se constatå absen¡a manifestårilor critice, aceste convulsii au reapårut îmbråcând caracterul crizelor posttraumatice tardive. Crizele posttrau- matice precoce le-am subîmpår¡it în crize imediate ¿i recente. Crizele imediate au survenit în primele minute dupå impact, iar cele recente apar la câteva ore sau såptåmâni de la impact. Crizele posttrau- matice tardive au la bazå constituirea cicatricei posttraumatice. Frecven¡a cea mai ridicatå a crizelor s-au înregistrat dupå 1-5 ani de la momentul trau- matismului, dar am avut un caz cu debutul crizelor dupå 10 ani de la traumatism. Crizele imediate ¿i recente au un prognostic mai bun ca cele tardive. Prognostic rezervat este ¿i atunci când crizele sunt subintrante.

  • Am avut în 6% din cazuri unde în cadrul unor sin- cope au apårut MCPCN. Sincopele cu crize con- vulsive au fost brutale, cu duratå mai mare. Bolna- vii au prezentat o contracturå tonicå generalizatå cu câteva convulsii clonice. Faza tonicå este mai

Hemoragii cerebrale

8%

Hemoragii subarahnoidiene

4%

Ramolismente cerebrale

3%

Infarcte corticale embolice

Encefalopatie hipertensivå

1%

Malforma¡ii vasculare cerebrale

1%

Tromboflebite cerebrale

1%

2%

Figura 3 Frecven¡a bolilor vasculare cerebrale generatoare de MCPCN

Document info
Document views16
Page views16
Page last viewedSat Jan 21 03:20:58 UTC 2017
Pages4
Paragraphs69
Words2323

Comments